Leder: Maritim vækstindustri i udkantsdanmark

Af Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Den danske maritime industri kan bidrage betragteligt til at indfri flere af regeringens ønsker fra regeringsgrundlaget. Regeringen vil have vækst i Udkantsdanmark og grøn realisme. Vi kan opfylde begge ønsker.

Størstedelen af de 45.000 personer, som direkte eller indirekte tjener deres levebrød i den maritime industri, arbejder i provinsen eller i havnebyer. Den maritime industri udgør hele 42 procent af de i alt 110.000 arbejdspladser i Det Blå Danmark. Vi håber, at regeringen skeler til, hvad vi har af eksisterende virksomheder og ikke blindt ”opfinder” nye jobs eller igangsætter offentlige arbejder.

Vi ser blandt andet frem til, at regeringen får standset det aktuelle EU-udbud om syvårs rammeaftaler på reparation og vedligehold af forsvarets skibe. Det er omsonst, at staten efter råd fra Kammeradvokaten har lagt an til at fjerne jobs på værfterne ved som det eneste EU-land at sende forsvarets skibe i hænderne på værftsarbejdere i andre lande. Her taler vi om opgaver, der svarer til 850-1.300 mandår i omkring syv år. Heldigvis er der flertal i Folketinget til at omgøre beslutningen om EU-udbuddet.

Det globale maritime marked vil vokse så langt ind i fremtiden, som vi kan spå. Udfordringen er ikke at skabe vækst i det maritime, men at sikre, at væksten kommer til Danmark og til danske virksomheder. Med en solid eksportandel på mere end 75 procent kan den maritime industri skabe en reel vækst, der batter på bundlinjen, og ikke blot en kortsigtet beskæftigelsesaktivitet.

Det gælder samtidig grøn realisme. Transport med skib er indiskutabelt den mest miljørigtige transportform af varer over lange afstande. Men da 90 procent af verdens varer bliver transporteret ad vandvejen, vil der fortsat være en del CO2-udslip.

Den globale søfart udleder en mængde CO2, der svarer til ca. ti gange Danmarks samlede CO2-udledning. Danske maritime leverandører er førende i grøn miljøteknologi til skibe og sikkerhedsudstyr, og vi sælger det til hele verdens skibe. Vi kan altså tjene penge på at sælge grøn teknologi, som samtidig får positiv betydning for det globale klima. Det er grøn realisme!

Forudsætningen for, at den maritime industri kan bidrage med at få sat hak på regeringens ønskeseddel, er dog, at der bliver skabt gode rammebetingelser for industrien, mindst på samme niveau som hos vores nærmeste naboer.

Venstre lovede før valget, at der vil blive udført nabotjek for ikke at stille danske virksomheder ringere end konkurrenterne. Det vil vi se frem til. Vi bidrager gerne med input, for eksempel i vækstteamet for Det Blå Danmark, som regeringen glædeligvis vil lade fortsætte.

Denne leder har været bragt i Jyllands-Posten den 26. august 2015.