Del:

Livlig debat på DTU om maritime muligheder

På DTU går mange dygtige unge talenter, som den maritime branche rigtig gerne vil tiltrække. Derfor har Danske Maritime, World Careers og DTU afholdt TECH-event for at vise, hvor mangfoldige muligheder en karriere i Det Blå Danmark byder på.

Det kom der et velbesøgt arrangement på DTU ud af, hvor den udvalgte målgruppe var de civilingeniørstuderende på 3. semester på produktion- og konstruktionslinjerne. Om kort tid skal de nemlig vælge overbygning, og derfor betyder det meget, at de studerende ved mest muligt om den maritime branche.

Arrangementet bestod af to meget forskellige dele, som hver især gav de unge en helt ny forståelse af branchen. Første del var en livlig debat, hvor repræsentanter fra både Det Blå Danmark og studerende fra den maritime studenterorganisation Nul-Kryds på DTU fortalte om branchen og delte ud af egne erfaringer. Spørgelysten var stor, og de studerende fik en bred indsigt i alt fra erfaringer fra studiejobs eller graduate-stillinger til uddybende forklaringer om typen af opgaver, lønniveauer og konkrete jobmuligheder.

Anden del af arrangementet gik med en dyst i spillet Constructor Game, som er udviklet af World Careers i samarbejde med DTU, og hvor de studerende skal bygge skibe i teams på tid.  De konkurrerer på faglig viden, tid og teamwork og skal bruge deres faglige færdigheder fra studiet. Spillet er meget virkelighedsnært og målrettet maritime, tekniske kompetencer. Så udover at de studerende kæmpede hårdt for at vinde, blev de også meget klogere på, hvordan de kan bruge deres uddannelse i den maritime branche.

Danske Maritime håber nu på, at flere studerende har fået lyst til at søge den blå vej, fortæller Cecilie Lykkegaard, underdirektør i Danske Maritime:

  • Man bliver meget optimistisk, når man mærker spørgelysten, og vi ved jo, at det at møde nogle spændende rollemodeller og at kunne stille en masse opklarende spørgsmål kan gøre forskellen for de unge, når de vælger retning. Samtidig giver spillet en ekstra dimension, fordi de pludselig kan se, hvordan det, de lærer, kan bruges til at bygge noget konkret – og oveni købet på et område, hvor vi er langt fremme på miljø- og klimavenlige tekniske løsninger, siger Cecilie Lykkegaard.

Med i panelet var Naja Nørgaard Nielsen, som er graduate, og Mads Alfredsen som er Mechanical Development Engineer – begge fra Cobham SATCOM, Ingrid Marie Andersen, som er Senior Naval Architect hos Fleet Management & Technology ved Mærsk, Jens Christian Smidemann, Naval Architect og Senior Project Manager hos Hydro and Aerodynamics ved FORCE Technology og Lars Holfort Voxen som er Ph.D., Mech. Engineer og partner hos VL DYNAMICS. Derudover deltog fem studerende fra Nul-Kryds, som delte egne erfaringer med praktik, studenterjobs og graduate-stillinger i den maritime branche.