Del:

Løsningen på shippings klimaudfordringer er fortsat udvikling

LNG ikke svaret på IMO's 2050-mål

Shippingwatch kan i dag berette om et nyt studie, der slår fast, at naturgas er ikke nok til at nå IMO-målet om i 2050 at have halveret udledningen af drivhusgasser fra niveauet i 2008.

Mediet skriver, at flere rederier vil sejle på den flydende naturgas som et fremtidigt mere klimavenligt svar end den tunge brændstof HFO, men at naturgassen langt fra er løsningen på at imødekomme IMO’s klimamålsætning for shipping.

Studier som dette viser, hvor vigtigt det er, at vi fortsat udvikler nye teknologier og sikre at de kommer ud at sejle. Det betyder, at global lovgivning ikke må stå i vejen for at rederierne kan kæmpe om markedsandele ved at omstille sig til fremtidens krav med ny og stadig bedre miljøteknologi.

“Vi bør være teknologineutrale og i stedet fokusere på målet: En halvering af CO2-udslippet i 2050. Vi bør hele tiden skubbe på for at forskning og udvikling understøttes økonomisk, og at de globale rammevilkår understøtter de redere, der vælger at gå foran i klimakampen. Kort sagt, vi skal honorere firstmoveren og støtte op om kontinuerlig udvikling for at lykkes med den grønne omstilling,” forklarer adm. dir. i Danske Maritime Jenny N. Braat.

Læs artikel på Shippingwatch.dk