Del:

Maritim aftale med Japan åbner døre for industrien

Danske maritime virksomheder får styrket sine afsætningsmuligheder på det japanske marked med den ny aftale, der 12. oktober 2017 er indgået mellem Japan og Danmark. Aftalen er indgået blandt andet efter forårets ministerbesøg i Japan, hvor Danske Maritime og en række medlemsvirksomheder var med.

”Aftalen åbner nye døre for danske maritime virksomheder på det japanske skibsbygningsmarked, som jo er et af de vigtigste i verden,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, der i foråret var med erhvervsminister Brian Mikkelsen på hans delegationsbesøg til Japan.

Grøn teknologi, miljø og digitalisering
Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger om dagens aftale:

”Med den maritime samarbejdsaftale ønsker vi at styrke relationerne mellem Danmark og Japan inden for bl.a. grøn teknologi, miljø og digitalisering. Det kan på sigt øge eksporten og skabe øget vækst for virksomheder i begge lande. Jeg er derfor meget glad for, at vi med aftalen nu får sat handling bag de gode intentioner og får fulgt konkret op på vores besøg til Japan tidligere på året”.

Konkret går samarbejdsaftalen ud på, at Danmark og Japan skal dele viden og erfaringer inden for områder som big data og digitalisering af certifikater, som kan skabe mange nye muligheder for skibsfarten.

Japan vigtigt marked for Danmark
Japan er den tredjestørste skibsbygningsnation i verden målt i bygget tonnage, og Japan er samtidig blandt de absolut førende skibsfartsnationer globalt.

Derudover har japansk udenrigshandel stor betydning for danske rederier. Japan er derfor et vigtigt marked for danske leverandører af maritimt udstyr, skibsdesign og teknisk avancerede maritime løsninger.

Flere danske maritime virksomheder samarbejder allerede intensivt med japanske værfter, rederier, havne mv. Da Japan lægger stor vægt på maritime produkter og løsninger af høj kvalitet, har danske maritime leverandørvirksomheder gode muligheder for at udbygge de kommercielle relationer til de japanske maritime erhverv.

Se Erhvervsministeriets pressemeddelelse