Hjem > Nyheder > MARITIM INNOVATION TIL DEBAT
3. september 2019

MARITIM INNOVATION TIL DEBAT

3. september 2019

Danske Maritime og MAN Energy Solutions byder tirsdag d. 3. september 2019 velkommen til en af de førende eksperter indenfor bæredygtig udvikling i brugen og udnyttelsen af verdenshavene. Claire Jolly er forfatter til OECD’s nye rapport om bæredygtig blå økonomi. Nu kommer hun til Danmark for at drøfte emnet med danske fagfolk og eksperter.

Den nye rapport – ”Rethinking Innovation for a Sustainable Ocean Economy” – har hovedfokus på forskning og teknologi som helt afgørende faktorer i at sikre en bæredygtig udvikling af verdenshavene.

På den ene side får havene en stadigt større ressourcemæssig betydning. Blandt andet i forhold til energi- og råstofudvinding, og i forhold til fødevareproduktion hvor behovet stiger kraftigt i takt med befolkningsudviklingen.

På den anden side skal vækst i de maritime erhverv og udnyttelse af havene ske på en bæredygtig og ansvarlig facon. De maritime økosystemer er yderst sårbare over for forurening og overforbrug af ressourcer. Derfor er det helt afgørende med videndeling, forskning og innovation, siger Jenny N. Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

  • Vi har i den maritime sektor en fælles interesse i at blive stærkere sammen, og mange danske virksomheder er frontløbere indenfor nye teknologiske løsninger, som kan gøre fremtidens brug af verdenshavene grønnere og mere bæredygtig. Men vi kan gøre meget mere – ikke mindst på internationalt niveau. Derfor er vi glade for, at Claire Jolly har takket ja til at komme til Danmark, så vi kan drøfte vores fælles ambition om stærkere forskningsmiljøer og øget prioritering af den grønne udvikling indenfor det maritime.

Den nye rapport bygger videre på OECD’s tidligere udgivelse ”The Ocean Economy in 2030”, som afdækkede det meget store vækstpotentiale i den blå økonomi og belyste dets rolle for fremtidig innovation, beskæftigelse, energiforsyning, miljø, klimaændringer og fødevaresikkerhed.

Seminaret afholdes tirsdag d. 3. september 2019 kl. 13–16
hos MAN Energy Solutions,
Teglholmsgade 41 (Medarbejderhuset)
2450 København.

Pressen er velkommen under hele arrangementet, og der vil være mulighed for interviews. Se det fulde program nedenfor.

Kontakt:
Mia Tang
presse- og kommunikationschef
mit@danskemaritime.dk
42 14 95 25

Jenny N. Braat
adm. direktør
jnb@danskemaritime.dk
24 82 26 65

Program
13:00 Indskrivning
13:15 Velkomst v/ Brian Østergaard Sørensen, vice president, MAN Energy Solutions og introduktion v/ ordstyrer Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime
13:20 Præsentation af rapporten ”Rethinking Innovation for a Sustainable Ocean Economy” v/ Claire Jolly samt efterfølgende diskussion
14:00 Oplæg v/ Brian Østergaard Sørensen, MAN Energy Solutions: “Innovation of sustainable ship engine solutions” samt efterfølgende diskussion
14:40 Oplæg v/ Charlotte Ahrendt Steen, vicedirektør, Søfartsstyrelsen: ”Perspectives on the climate challenge” samt efterfølgende diskussion
15:10 Kaffepause
15:20 Oplæg v/ Christopher Rex, head of innovation and research, Danish Ship Finance: ”Transformation of the shipping industry in light of new blue growth opportunities” samt efterfølgende discussion
16:00 Konklusion og afslutning v/ Jenny N. Braat

Workshoppen vil foregå på engelsk.

Læs mere om