Del:

Maritim montørordning kom med i regeringens erhvervs- og iværksætterpakke

Efter ønske fra Dansk Folkeparti er en maritim montørordning nu en del af den erhvervs- og iværksætterpakke, som regeringen netop har forhandlet på plads.

Danske Maritime glæder sig over, at en maritim montørordning nu er en del af teksten i den erhvervs- og iværksætterpakke, som regeringen efter sit udkast i august har forhandlet om med Dansk Folkeparti og i dag (søndag 12. november 2017) indgået aftale om sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

”Det er årets vigtigste nyhed set med den maritime industris briller. Vi har som branche kæmpet i årevis for, at danske virksomheder, der sender maritime montører ud på skibe ude i verden for at installere eller servicere udstyr, får samme rammevilkår som sejlende søfolk, så de kan konkurrere på lige fod med de montører, der bor i andre lande med lavere skatter og lønninger,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Aftaleteksten om montørordning, som kan læses på Finansministeriets hjemmeside, er:

V.6 Montørordning: Den danske maritime industri er på forkant i produktionen af avancerede og energieffektive løsninger til både danske og udenlandske skibe samt maritime virksomheder i hele verden. Centralt herfor er de skibstekniske medarbejdere – montører – som installerer og vedligeholder tekniske systemer og udstyr om bord på skibene. De maritime montører er underlagt særlige arbejdsvilkår, der fordrer, at de ofte sejler med om bord på skibene og udfører deres services, mens skibet er i drift. Der er som opfølgning på anbefalingen fra Det Blå Vækstteam iværksat en dialog med EU-Kommissionen om mulighederne for en maritim DIS montørordning eller en tilsvarende ordning, som styrker de maritime virksomheders globale konkurrenceevne. En maritim montørordning eller en tilsvarende ordning vil skulle godkendes i henhold til EU’s statsstøtteregler. Der afsættes en ramme på årligt 100 mio. kr. til indførelse af en montørordning. Rammen finansieres af en yderligere reduktion af erhvervsfremmeindsatsen udover de forudsatte 150 mio. kr. Hvis drøftelser med EU-Kommissionen indebærer, at ordningerne ikke kan gennemføres, vil reduktionen af erhvervsfremmeindsatsen blive fastholdt på 150 mio. kr.’

Se pressemeddelelse med link til hele aftaleteksten her: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/11/erhvervs_-og-ivaerksaetteraftale-ruster-danske-virksomheder-til-fremtiden

”Jeg vil gerne rette en særlig tak til forhandlerne fra Danske Folkeparti, som har gjort en indsats for at få den maritime montørordning ind i aftaleteksten. Jeg takker også regeringen for dens vilje til at skabe konkurrencedygtige rammevilkår for den maritime industri, der har op mod 40.000 direkte og indirekte beskæftigede i Danmark, ikke mindst i de maritime kommuner rundt om i landet. Jeg er sikker på, at den maritime montørordning nyder bred opbakning på Christiansborg,” siger Jenny N. Braat.

”Vi ser frem til i den kommende tid, i fortsat nært samarbejde med Erhvervsministeriet, at fortsætte med at afdække i forhold til EU, hvordan en maritim montørordning kan sættes sammen i forhold til statsstøttereglerne. Det føler jeg mig sikker på vil lykkes,” siger Jenny N. Braat.

Maritime montører er typisk ingeniører, maskinmestre eller faglærte, som arbejder globalt og med kort varsel kan træde til og afhjælpe tekniske problemer eller udføre vedligehold på skibe over hele verden. Der findes i dag ca. 3.000 maritime montører, og det relativt lave antal gør den danske maritime industri særligt sårbar, hvis flere virksomheder vælger at flytte disse funktioner ud af Danmark. Montørerne har betydning for potentielt tusindvis af danske maritime arbejdspladser – særligt fordi de bringer deres globalt indhentede viden, data og erfaringer om skibe og deres udstyr med sig hjem. Maritime montører er på den måde en vigtig fødekilde til den innovative og udviklingsbaserede del af den maritime industri, som Danmark er internationalt kendt for.

Den viden, som de maritime montører indhenter, bruges i dag direkte i innovationen og til udvikling af nye produkter og services i Danmark. Frygten er derfor, at den maritime industris innovation og udvikling som et næste trin i konkurrencen forsvinder, hvis montørernes opgaver forsvinder permanent ud af landet.

Vækstteamet for Det Blå Danmark har blandt andet foreslået en maritim montørordning, som vil betyde, at danske maritime montører omfattes af en lignende ordning, som en dansk skibsbesætning er omfattet af, når de befinder sig i internationalt farvand. Det vil betyde, at danske montører kan konkurrere med udlandet, samtidig med at Danmark fortsat får glæde af den viden, som de maritime montører bringer med hjem.

Det er denne eller en lignende ordning, der nu – ifølge regeringens erhvervspakke – vil blive arbejdet for at indføre i Danmark.

Omtaler i pressen: Nyheden er omtalt i flere elektroniske medier, blandt andet ShippingWatch, Søfart, Transporttidende og Maritime Danmark. Der var desuden flere omtaler i de trykte medier, herunder et interview i Søfart med Danske Maritimes formand Thomas S. Knudsen.