Del:

Maritim montørordning vil give 5.500 job

Den første del af regeringens vækstpakke, som netop er fremlagt, vil ifølge cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian kun give en langsigtet beskæftigelseseffekt på 5.000 flere arbejdspladser. Antallet er langt fra imponerende, og det er også kun tæt på det antal arbejdspladser, som vil følge af en etablering af en maritim montørordning, som vækstteamet for Det Blå Danmark har foreslået, og som Danske Maritime kraftigt opfordrer regeringen til at vedtage.

Danske Maritime har foretaget en skønsmæssig beregning af beskæftigelsespotentialet ved at gennemføre ordningen, der skattemæssigt sidestiller rejsende montører med søfarende. Beregningerne er baseret på en stikprøve blandt Danske Maritimes medlemmer og viser en direkte beskæftigelsesstigning på ca. 15 % på kort sigt, hvilket svarer til ca. 5.500 arbejdspladser. Hvis ordningen ikke indføres, og danske montørstillinger fortsat outsources til lande med lavere omkostninger, vil scenariet sandsynligvis i stedet være en fortsat reduktion i arbejdsstyrken.

Der har været en vis politisk velvilje over for etableringen af en maritim montørordning, men den er på nuværende tidspunkt ikke en del af regeringens vækstpakke, selvom den vil give et overskud for staten.  Ifølge Finansministeriets beregninger koster en arbejdsløs staten 330.000 kr. årligt, og ved indførelsen af ordningen vil det mistede skatteprovenu på de medarbejdere, som er i job i dag, opvejes af skatteindtægter på de 5.500 ekstra montører, der vil komme i arbejde med en sådan ordning.  På basis af ovenstående skøn og en relativ simpel beregning vurderes statens fortjeneste at blive på 1,1 mia. kr.

“Når man tænker på, at beskæftigelsespotentialet i den første del af regeringens vækstpakke synes at være temmelig beskedent, er det paradoksalt, at en ordning, der allerede på kort sigt har et beskæftigelsespotentiale på 5.500 job ikke er tænkt ind i planen”, siger adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat. Hun understreger videre, at Danske Maritime fortsat tror på og kæmper for, at en maritim montørordning kan blive etableret til gavn for ikke bare de danske maritime virksomheder, men for hele Danmark.