Hjem > Maritime Future

Maritime Future

Baggrund
Den danske maritime industri efterspørger teknisk uddannet arbejdskraft på alle uddannelsesniveauer. Derfor har Danske Maritime søsat projektet Maritime Future, hvor vi med støtte fra Den Danske Maritime Fond sætter fokus på de mange spændende muligheder, der ligger i at arbejde inden for den maritime industri. Maritime Future er et uddannelsesprojekt, som kører henover de næste tre år. Sigtet er både at øge tilgangen af unge til maritimt relevante tekniske uddannelser og at binde erhvervsliv og undervisningsmiljøer tættere sammen.

Uddannelsesaktiviteter på alle niveauer
Indsatsen i Maritime Future omfatter aktiviteter målrettet alle uddannelsesniveauer. I grundskolen laver vi skolebesøg, hvor eleverne møder lærlinge fra den maritime industri og spiller et virtual reality-spil, der giver dem indblik i, hvilke uddannelser der lukker op for interessante jobmuligheder inden for den maritime industri.

Elever fra Ellebjerg Skole prøver kræfter med Virtual Reality-briller.

Derudover faciliterer Danske Maritime virksomhedsbesøg og skaber opmærksomhed omkring virksomhedernes egne uddannelsesforløb, så eleverne kan mærke på egen krop, hvad det vil sige at arbejde i en maritim industrivirksomhed.

Skolebesøg på Søby Værft.

I samarbejde med universiteterne afvikler Danske Maritime events , hvor universitetsstuderende møder rollemodeller fra den maritime industri, kommer på virksomhedsbesøg og spiller spil, hvor de skal bringe deres faglige ekspertise i brug for at løse problemstillinger fra den maritime industri.

Ingeniørstuderende i gang med at løse maritime problemstillinger i spillet ‘Constructor Game’.

Innovation i praksis
Som en del af Maritime Future afvikler Danske Maritime innovationsforløb på landets erhvervsskoler. Her løser eleverne opgaver, som tager afsæt i cases fra problemstillinger, som virksomhederne arbejder med at løse ude i den virkelige maritime branche.

Erhvervsskoleelever laver teambuilding på Innovation Camp på EUC Nord.

Flere kvinder skal vælge den maritime industri
På tværs af alle uddannelsesniveauer arbejder vi med Maritime Future for at øge tilgangen af kvinder til maritimt relevante uddannelser og job i Det Blå Danmark.

Repræsentanter fra den maritime industri fortæller om fordelene ved deres arbejde samt bredden i opgaveporteføljen af arbejdsopgaver i løbet af en almindelig dag.

 

Kontaktoplysningerne på Danske Maritimes uddannelseskonsulenter:

Lasse Søndergaard Winther
Uddannelseskonsulent
lsw@danskemaritime.dk
Mobiltlf.: +45 42 14 95 26

Stine Hallingskog
Uddannelseskonsulent
sha@danskemaritime.dk
Mobiltlf.: +45 42 14 95 20