Del:

Den maritime industri klarer sig godt trods træge år

Beskæftigelse og produktion i det blå danmark feb 2019

Ny rapport fra Søfartsstyrelsen Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2018 viser, at den danske maritime industri har klaret sig gennem trods nogle træge år mht. aktivitetsniveau. Industriens forening, Danske Maritime, ser optimistisk på fremtiden, hvor man forventer øget aktivitet også på nye områder

Det Blå Danmark betyder fortsat meget for dansk økonomi. De blå erhverv beskæftiger tilsammen lige under 100.000, har en produktion på 327 mia. kr. og eksporterer for samlet 232 mia. kr. viser Søfartsstyrelsens nye rapport over beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark.

”Den nye rapport over beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark bekræfter endnu engang, at den maritime industri en vigtig delsektor inden for Det Blå Danmark og dermed for hele Danmark. Den maritime industri skaber sammen med gruppen af hjælpevirksomheder flest blå arbejdspladser i Danmark og holder sig, trods en svag tilbagegang, lige under 40.000 beskæftigede,” forklarer Jenny N. Braat, der er administrerende direktør i Danske Maritime den maritime industris brancheorganisation.

Træge år har fået industrien til at tænke i nye markeder
Aktivitetsniveauet i den danske maritime industri har de seneste år været udfordret på grund af meget lav efterspørgsel efter nybyggede fragtskibe og dermed lav ordretilgang til værfterne i Asien. Desuden har industrien været udfordret af krisen i offshore-industrien. Tallene i rapporten indikerer dog, at industrien stort set har været i stand til at fastholde produktions- og eksportniveauerne samt beskæftigelsen fra 2016 til 2017.

”At industrien har kunne fastholde arbejdspladser samt produktions- og eksportniveauer trods afmatning i aktivitetsniveauet på især det asiatiske skibsbygningsmarked, skyldes formentlig, at industrien har været i stand til at finde nye markeder bl.a. inden for et aktivt europæisk nybygningsmarked for krydstogtskibe og andre specialfartøjer, og at industrien har været i stand til at forny produkt- og serviceudbuddet, herunder bl.a. inden for miljø- og klimavenlig skibsfart,” lyder det fra Jenny N. Braat.

Rapporten viser desuden også, at den maritime udstyrsindustri er blandt de blå erhverv med den højeste gennemsnitlige produktivitetsvækst på hele 5,1 pct. årligt i perioden 2005-2015.

Positive forventninger til fremtiden
Den danske maritime industri er meget eksportorienteret, og eksporten målt i forhold til produktionen ligger betydeligt over det danske gennemsnit, som det ses i rapporten. Det samme gælder for lønindkomsten, hvor de ansatte også ligger over landsgennemsnittet. Måske noget, der også har nået den yngre generation:

”Vi ser en positiv tendens lige nu, hvor vores forskellige initiativer for at tiltrække fremtidens maritime medarbejdere er begyndt at bære frugt. Rapportens tal peger nemlig på, at den maritime industri oplever en stigning i tilgangen af særligt unge under 29 år. Det er en udvikling, der er meget glædelig, da industrien i den grad efterspørger arbejdskraft. Jeg tror bestemt, at den øgede synliggørelse af, at vi som industri har noget særligt at byde på i forhold til udviklingsmuligheder og arbejdsforhold for de unge og ikke mindst et formål som en af de bannerførende industrier i den grønne udvikling på transportområdet er med til, at flere søger i vores retning,” forklarer Jenny N. Braat.

”Vi begynder at se en bedring på markederne dels for nybygninger af fragtskibe, dels for ombygninger, opgraderinger og reparationer på den eksisterende flåde kombineret med bedring i offshore-sektoren. Derfor er vores forventningerne til de kommende år positive,” afslutter Jenny N. Braat.

For yderligere kommentarer til rapporten
Jenny N. Braat, adm. direktør Danske Maritime, jnb@danskemaritime.dk eller 24 82 26 65

Link til rapporten fra Søfartsstyrelsen
Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark, februar 2019 [PDF]