Del:

Korsør kalder til maritimt folkemøde 2018

De lokale interesser træder i baggrunden til fordel for det mere overordnede og nationale, når Korsør i august inviterer til maritime kulturdage. Den traditionsrige lokale event udvides til at blive et maritimt folkemøde for hele landet og Det Blå Danmark.

Gennem 15 år har Korsør, i slutningen af august, med stigende held arrangeret maritime kulturdage. Den lokale havnefest med åbent hus på Flådestation Korsør, sejlskibe i havnen og masser af festivitas sidst i august trækker folk i alle aldre til havn og kaj i byen ud mod Storebælt.

Sidste år var besøgstallet om lørdagen på 8.500 alene på Flådestationen. Dertil kommer alle de “uregistrerede” på havnearealerne.

Nu vil vi gerne løfte det en tand videre. Det er jo en oplagt ramme for det maritime at profilere både erhverv og uddannelsesmuligheder i, siger forstander Gert Møller fra dem maritimt funderet produktionshøjskole i Korsør.

Direktør Tine Kirk Pedersen fra Danske Havne uddyber: ”Jo mere fokus vi kan sætte på Det Blå Danmark desto bedre. I Korsør Havn lægger havnen havn til, at erhvervet, beslutningstagere, brugere af havnen og borgere mødes og bliver klogere på, hvorfor Det Blå Danmark er den styrkeposition, som vi er. Det Blå Danmark beskæftiger godt 100.000, og den position skal vi fastholde og udvide. Det er en prioritet for Danske Havne at være med til at promovere Det Blå Danmark og vores styrker, og jeg ser frem til at se, hvordan Det Maritime Folkemøde kommer til at vokse år for år.

Tine Kirk Pedersen bakkes op af sine kollegaer Anne H. Steffensen i Danske Rederier og Cecilie Lykkegaard i Danske Maritime, der også ser vigtigheden i at etablere et årligt nationalt maritimt folkemøde.

”I Danske Rederier glæder vi os over, at der igen kaldes til maritimt folkemøde i Korsør. Det er rigtig set at sætte fokus på erhverv og uddannelsesmuligheder. Vi har ambitioner om vækst i Det Blå Danmark og har brug for mange gode hænder og hoveder både til søs og på land i de kommende år” siger Anne H. Steffensen, adm. dir. Danske Rederier.

”Maritimt folkemøde i Korsør er med til at knytte de maritime erhverv, beslutningstagere og borgere sammen, og Danske Maritime bakker derfor naturligvis op om arrangementet. Den danske maritime industri er til stede over hele landet og har behov for et stigende antal dygtige medarbejdere med tekniske uddannelser. Derfor er det meget positivt, at maritimt folkemøde skaber opmærksomhed om de mange spændende uddannelses- og karrieremuligheder i Det Blå Danmark”, siger Cecilie Lykkegaard, underdirektør, Danske Maritime.

Med tilsagn indtil videre fra Søfartsstyrelsen, Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime flere virksomheder og maritime uddannelsesinstitutioner, en række politikere og fagforeninger – herunder Metal Maritime samt en række aktører inden for kyst og naturturisme og historiske træskibe, er der lagt op til en spændende stabelafløbning for Det Maritime Folkemøde i Korsør.

Se hele programmet her.

 

Tid og sted

Det Maritime Folkemøde finder sted den 25. august kl. 10-16 på Korsør Havn

 

Yderligere informationer

Cecilie Lykkegaard, underdirektør Danske Maritime

Nicolai Eilstrup, kommunikationschef Danske Maritime