Del:

Miljøstyrelsen skal være klar til at lægge hånden på kogepladen før et kommende udbud for miljøskibene Sif og Frigg, siger ministeren

Bjarne Lausten, Socialdemokratiet, havde kaldt Miljø- og fødevareminister Jakob Elleman-Jensen i samråd om de to miljøskibe Sif og Frigg, der ligger ufærdige hen i Svendborg Havn. Her erkendte ministeren over for Lausten, at der har været plads til forbedringer, men at han forventer, at sagen afsluttes ordentligt.

Man har handlet ud fra den viden man har haft på de givne tidspunkter i sagen om de to miljøskibe, der nu ligger i Svendborg Havn. Det forklarer Miljø- og Fødevareminister Jakob Elleman-Jensen i gårsdagens åbne samråd, som Bjarne Lausten fra Socialdemokratiet.

”Jeg vil bare understrege til at starte med, at det irriterer mig lige så meget, måske nok mere, at de her to katamaraner ligger i Svendborg, uden vand under køl,” forklarer Miljø og fødevareministeren til Bjarne Laustens (socialdemokratiet), under det åbne samråd, som ministeren var indkaldt til af Lausten.

Ministeren understreger dog også flere gange gennem samrådet, at det langt fra er en ønskelig situation, man i dag står i med to katamaraner, der på femte år ikke er klar til at løse opgaven med prøvetagning i Limfjorden.

”I bagklogskabens ulideligt klare skær, så er der nok nogle ting, som man ville have gjort anderledes,” forklarer ministere,n men understreger også, at de skiftende styrelser, har ageret forsvarligt i brugen af skatteydernes penge ud fra de informationer, de på de givne tidspunkter har haft.

At man kunne have handlet anderledes, det er Jenny N. Braat, administrerende direktør i Danske Maritime, enig i:

”Det er rigtig positivt, at ministeren anerkender, at man kunne have handlet anderledes. Og det er jo også en indirekte anerkendelse af, at man i de skiftende styrelser har manglet noget faglig viden. Noget vi har slået på længe i industrien, og som vi meget gerne bidrager mere til i fremtidige udbud på skibe,” forklarer hun.

Men hvordan vil ministeren så forholde sig, når de to miljøskibe igen skal i udbud?

”Der har jeg tænkt mig at stirre alvorligt på min styrelse og sige, er I helt sikker på, at det at det her er en god ide, og tør I lægge hånden på kogepladen på det, for det har jeg en forventning om, at man gør.”

For, som han udtrykker det, så ved han godt ”hvem, der får en kæmpe stor olfert, hvis det her går i vasken igen”.

At han påtager sig ansvaret er Braat også meget positiv over for, og hun stiller sig på industriens vegne klar til, at støtte styrelsen med den fornødne viden fra industrien, der kan være med til at sikre at et ordentligt udbud.

Miljø og førdevareministeren afslutter samrådet med at forklare, at der enighed mellem ham og Bjarne Lausten om, at sagen skal løses ordentligt:

”Vi deler jo opfattelsen af, at det i bedste fald har været et uskønt forløb det her, og at vi har et ønske om at det bliver et skønt forløb videre fremadrettet. Og den hovedrøsten, som er rundt omkring på danske værfter, som siger det kunne vi have gjort meget bedre, meget billigere, meget mere fordelagtigt for jer, jamen den deler vi jo sådan set.”

Også den udmelding er man positiv over for i den maritime industri, ligesom man er glad for, at Bjarne Lausten har arbejdet så aktivt for at sagen er blevet rejst over for mininsteren.

”Det betyder forhåbentligt, at vi kan gå sammen og sikre en afslutning på denne sag, som alle kan være glade for, afslutter Jenny N. Braat, der vil følge sagen til dørs.

Se samrådet her