Del:

Modulbaseret undervisning skal hjælpe maritime iværksættere og nye medarbejdere i Det Blå Danmark

Maritime iværksættere

Med støtte fra Den Danske Maritime Fond igangsætter Danske Maritime nu et nyt projekt, som undersøger behovet og mulighederne for et nyt modulbaseret undervisningsforløb for maritime iværksættere

Et væsentligt fokusområde i Vækstplanen for Det Blå Danmark er maritime iværksættere. Og det er netop de maritime iværksættere, som Danske Maritime i samarbejde med Danske Rederier og med støtte fra Den Danske Maritime Fond, vil hjælpe via dette projekt.

Projektet vil blive gennemført med inddragelse af relevante aktører i branchen og skal tilvejebringe den nødvendige viden for at udvikle modulbaseret undervisning til maritime iværksættere på et velfunderet grundlag. Det skal samtidig sikre, at allerede eksisterende viden i Det Blå Danmark anvendes der, hvor det er muligt og giver mening. Og tanken er, at det også skal komme nye medarbejdere i det Blå Danmark til gode.

Et uddannelsesprojekt for både nye og etablerede spillere i Det Blå Danmark

For mange både iværksættere og nye medarbejdere i Det Blå Danmark kan branchen fremstå som en sort boks med egne regler, procedurer, sprogbrug og netværk. Uvidenheden bliver en hæmsko for især iværksættere med en ny teknologi og løsninger, som kunne skabe gode markedsmuligheder i den maritime verden. Det ønsker Danske Maritime at være med til at ændre på.

”En af fordelene ved at gøre undervisningen modulbaseret er, at det gør det muligt at målrette undervisningen til den enkelte virksomhed eller medarbejder,” forklarer Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Maritime, og fortsætter: ”Dermed vil det det også være muligt at sammensætte moduler til brug i onboarding-forløb for nye medarbejdere i Det Blå Danmark.”

Det Blå Danmark vil selv løfte opgaven

Det er et klart ønske fra parterne bag projektet, at undervisningen i høj grad kan varetages af branchen selv.

”Det vil være til fordel for deltagerne på forløbene, men samtidig vil det også langt bedre kunne bidrage til at opbygge et værdifuldt videnskatalog i Det Blå Danmark,” forklarer Jenny N. Braat.

Projektet, der med hjælp fra Den Danske Maritime Fond nu kan realiseres, udgør forarbejdet til selve undervisningen og munder ud i en analyserapport, som forventes at foreligge i begyndelsen af 2019. Denne rapport skal danne et velfunderet grundlag for fase to, hvor ønsket er, at det konkrete, modulbaserede undervisningsforløb kan udvikles og realiseres.

 

For yderligere information

Cecilie Lykkegaard, underdirektør Danske Maritime
cl@danskemaritime.dk | 3160-8591

Nicolai Eilstrup, kommunikationschef Danske Maritime
nie@danskemaritime.dk | 3143-7146