Hjem > Nyheder > Møde i EU-Kina skibsbygningsdialogen
1. august 2019

Møde i EU-Kina skibsbygningsdialogen

 

8. møde i EU-Kina skibsbygningsdialogen blev afholdt i Shanghai den 31. juli 2019. I mødet deltog repræsentanter fra både de kinesiske myndigheder og Europa-Kommissionen, maritime interesseorganisationer og de maritime industrier, herunder repræsentanter fra MAN Energy Solutions og Cobham SATCOM. Danske Maritime var repræsenteret ved international chef Klaus Rostell.

På mødet diskuterede deltagerne både markedsforhold og handelspolitiske emner, men hovedemnet for mødet var dog udviklingen af intelligente skibe (smart ships).

I både EU og Kina er der stort fokus på, hvordan de maritime industrier tilpasser sig til og bedst udnytter den digitale tidsalder og en verden med stigende krav til miljø- og klimavenlig skibsfart, som samtidig skal være mere sikker. En del af svaret ligger i udviklingen af autonome skibe og  helt nye maritime løsninger og teknologier.

De kinesiske myndigheder oplyste, at myndighederne for nylig har formuleret to handlingsplaner, der sigter på at gøre Kina førende inden for udviklingen af intelligente skibe og bygning af disse skibe, og som samtidig sætter de kinesiske værfter i stand til fuldt ud at udnytte digitale løsninger i deres forretningsmodeller og skibsbygningsprocesser. Ambitionerne dækker både civil skibsbygning og bygning af skibe til søværn. Fra kinesisk side er der et stærkt ønske om at samarbejde med EU og ikke mindst med den europæiske maritime udstyrsindustri, som Kina anser for at være førende i verden i forhold til kvalitet, miljø og sikkerhed. Kina ønsker også at etablere et tættere samarbejde med EU bl.a. i IMO vedrørende regulering af intelligente skibe, og Kina ønsker også at samarbejde om udviklingen af internationale standarder for sådanne skibe.

Fra Europa-Kommissionens side er man villig til at etablere et tættere samarbejde med Kina om ”smart ships” og ”smart shipbuilding”, men at samarbejdet skal bygge på ens og fair konkurrencevilkår, overholdelse af IPR samt fuld reciprocitet i forhold til adgang til EU og Kinas skibsbygningsmarkeder. Kommissionen påpegede at den globale skibsbygningsindustri i dag er stærkt plaget af overkapacitet og lave priser på skibe, og at situationen ikke er bæredygtig for industrien på sigt. Løsningen er ikke øget statslig involvering i de nationale skibsbygningsindustrier, herunder i form af statsstøtte, men at industrien kommer til at operere under markedsforhold med fri konkurrence og fravær af statslig indblanding.

Udover problemer med overkapacitet på de globale skibsbygningsmarkeder og lave priser på nybygninger fremhævede repræsentanter fra den europæiske martime industri en række eksempler på markedsbarrierer for europæiske maritime udstyrsproducenter i Kina og diskrimination over for disse udstyrsproducenter, herunder bl.a. i form af mere byrdefulde godkendelsesprocedurer for europæisk produceret maritimt udstyr samt krav om betaling af VAT for udenlandsk produceret maritimt udstyr.

Efter mødet besøgte deltagerne det kinesiske skibsværft Hudong-Zhonghua shipbuilding group’s faciliteter på øen Changxing.  Changxing er i dag hjemsted for den største koncentration af skibsbygningskapacitet i verden. Repræsentanter fra værftet præsenterede værftets kompetencer inden for skibsbygning og dets nuværende aktiviteter. Værftet skal bl.a. bygge en serie af store containerskibe for det franske rederi CGM-CMA, der anvender LNG som fremdrivningsmiddel. Skibsværftet har stort fokus på brug af digitale løsninger til værftets skibsbygningsprojekter, herunder i forbindelse med bygningen af den nye serie af store LNG drevne containerskibe til det franske rederi.

Læs mere om