Del:

Montørordning er vedtaget politisk, hvad sker der nu?

 

Af Jenny N. Braat
Den maritime industri og vores samarbejdspartnere ifører os nu arbejdstøjet for at udforme den maritime montørordning, så den kan opfylde sit formål, som er at styrke den danske maritime industris konkurrenceevne.

Vejen dertil er at udforme ordningen, så den er forenelig med EU’s retningslinjer for statsstøtte og derefter få udarbejdet nationale regler på området. Det forventes, at den nye ordning kan virke fra januar 2019.

Som det vil være mange bekendt, blev montørordningen en del af regeringens erhvervspakke tidligere på måneden. Hele 100 millioner kroner er fra 2019 årligt afsat til ordningen, der skal hjemtage viden for at holde innovation og arbejdspladser på dansk grund.

Personligt er jeg meget glad for, at det nu er lykkedes. Det har været en spændende rejse, siden vi startede med at arbejde for en sådan ordning, og vi har fået mange gode samarbejdspartnere og støtter på denne rejse. Så sent som i august i år oplevede vi, at 13 borgmestre fra landets maritime kommuner bakkede op om en maritim montørordning, og heldigvis lyttede Christiansborg. Søndag den 12. november 2017 vedtog regeringspartierne med støtte fra både Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre at afsætte midler til en maritim montørordning. Heldigvis nyder ordningen bred støtte i Folketinget, og Socialdemokratiet har også senest på den store maritime konference på Christiansborg bekræftet, at de fuldt ud bakker op om den maritime montørordning og de to andre blå elementer i erhvervspakken.

Ordningen skal nu udvikles mere detaljeret, og derfor arbejder vi naturligvis tæt sammen med vores medlemsvirksomheder, så den bliver skrevet sammen på en måde, som både kan godkendes og er optimal i forhold til at give den positive effekt for erhvervet og hensigtsmæssig at administrere.

I mellemtiden glæder vi os til at se regeringens udspil på en vækstpakke for Det Blå Danmark, som er baseret på vækstteamets anbefalinger fra før sommer. Vækstteamets anbefalinger har mange andre gode elementer, herunder inden for bl.a. forskning og udvikling samt uddannelse og kompetencer, som alle vil komme de blå erhverv til gavn.