Del:

Montørordning i fokus ved Danske Maritimes årsmøde

Politisk velvilje over for den danske maritime industri prægede det politiske debatpanel bestående af Karin Gaardsted (S), Ole Sohn (SF), Preben Bang Henriksen (V) og Lene Espersen (KF) ved Danske Maritimes årsmøde i går, torsdag den 18. april.

Det Blå Danmark står højt på den politiske dagsorden, og det blev bekræftet ved Danske Maritimes årsmøde, som blev holdt i skønne omgivelser ud til vandet hos MAN Diesel og Turbo i Københavns Sydhavn. En af Danske Maritimes absolutte mærkesager, etableringen af en maritim montørordning, blev bragt op flere gange i løbet af dagen, såvel under departementschef i Erhvervs- og Vækstministeriet Michael Dithmers oplæg om formiddagen som ved eftermiddagens politiske paneldebat.

Fra politisk hold blev det meldt ud, at man havde lyttet interesseret til røsterne fra Danske Maritime og andre, der havde gjort opmærksom på behovet for montørordningen, der skattemæssigt sidestiller de rejsende montører med søfarende. Selvom ordningen ikke er en del af ‘Vækstplan DK’, er den noget, man blandt folketingspolitikerne ikke har glemt, men derimod drøfter positivt. “Danske Maritime håber, at ordningen er rykket et skridt nærmere en realisering – til gavn for ikke bare virksomhederne, men for Danmark, der med ordningen vil kunne opnå øget konkurrenceevne i den skarpe konkurrence med andre lande hele kloden rundt”, udtaler adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat.

Positive og fremadskuende oplæg fra bl.a. repræsentanter fra maritime virksomheder prægede også Danske Maritimes årsmøde, der med tæt på 100 deltagere var særdeles velbesøgt. Adm. direktør Henrik Uhd Christensen fra VIKING Life-Saving Equipment kunne således fortælle historien om, hvordan VIKING igennem kriseårene har formået at generere vækst og stigende overskud år for år. Virksomheden er over en årrække gået fra at være en dansk produktionsvirksomhed til at være en produktionsvirksomhed med dansk base. I takt med, at VIKING har flyttet og opbygget store dele af sin produktion i udlandet, er virksomheden samlet set vokset betragteligt. Selvom VIKING har reduceret antallet af danske timelønnede, er antallet af funktionærer imidlertid vokset betydeligt. Henrik Uhd Christensen slog fast, at den strategi, VIKING følger, har vist sig effektiv, og han gav udtryk for, at han ikke mente, at VIKING kunne have base et andet sted end i Danmark.

Adm. direktør Kåre Groes Christiansen fortalte, hvordan design- og videnvirksomheden Odense Maritime Technology (OMT) blev skabt på basis af mange års oparbejdet viden og ekspertise fra Lindøværftet. OMT, der har stor succes med at bevæge sig ind på signifikante markeder, er et glimrende eksempel på, at man i Danmark har en tradition for, at når et stort dansk værft lukker, så bygges noget andet op på baggrund af værftets viden og historie. Også dagens værtsvirksomhed, MAN Diesel & Turbo, er et eksempel på denne tradition. Kåre Groes Christiansen fremhævede i sit oplæg, at vi har en helt unik sammensætning af maritime virksomheder i Danmark – og at samarbejdet mellem virksomhederne også er unik. “I Danmark har vi et ‘Maritime Valley'”, sagde han.

Adm. direktør i rederiet Esvagt Søren N. Thomsen fremhævede ved sit indlæg, at samarbejdet mellem danske rederier og maritime leverandører har stor betydning. Esvagt, der udfører offshore-baserede opgaver inden for nødberedskab og sikkerhed, samarbejder i vid udstrækning med danske leverandører. Søren N. Thomsen mente dog, at der var grund til at styrke samarbejdet yderligere, og at de danske maritime leverandører kunne komme endnu mere på banen i forhold til offshore-relaterede leverancer, som særligt de norske leverandører står for en del af i dag.

Også temaer som offshore, finansiering, after sales service og markedsforventninger var i fokus ved Danske Maritimes årsmøde. Dagen blev rundet af med en middag i MAN Diesel og Turbos medarbejderhus, hvor erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen var blandt de deltagende middagsgæster. Ministeren fortalte ved en middagstale, at Det Blå Danmark lå hendes hjerte nært. Hun understregede desuden, at regeringen så meget positivt på branchen og var opmærksom på dens muligheder og behov.