Del:

Miljø- og Fødevareministeriet giver 88 mio. kr. i tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi

Ansøg MUDP 2019 miljøteknologi

Går du med tanker om at udvikle ny miljøteknologi eller etablere et fyrtårnsprojekt inden for rammerne af Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, også kaldet MUDP? Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed?

Miljø- og Fødevareministeriet har nu åbnet for ansøgninger til MUDP 2019. MUDP-tilskud kan gives til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden, danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

Forskning og innovation vigtigt for eksporten af miljøteknologi

”Midler til forskning og innovation er generelt vigtige for den maritime industri, der er mere innovativ end gennemsnitsindustrien. Ser vi så ydermere på investeringer specifikt i miljøteknologi, så er det jo også godt for os alle,” forklarer Jenny N. Braat, administrerende direktør i Danske Maritime.

Vi ser ind i en fremtid, hvor netop miljøteknologi bliver afgørende konkurrenceparametre for den maritime industri og for Danmark, da de maritime virksomheder er særligt eksportorienterede. Derfor er det utroligt vigtigt at vi sørger for at understøtte udviklingen og innovationslysten ude omkring i virksomhederne, som det sker med MUDP.”

Midler til projekter kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger, ligesom der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.

Succesen ombord på Hundested-Rørvig-færgen har globale perspektiver

”Vi så succesen på Hundested-Rørvig-færgen, hvor den maritime virksomhed Exilator var med til at reducere partikelforureningen fra færgen Isefjord med mere end 99 pct. som følge af et projekt med MUDP-tilskud,” forklarer Braat.

“Det havde ikke været muligt for os i Exilator at finansiere så stor en installation, som den på færgen mellem Hundested og Rørvig uden MUDP. Vi har nu en rigtig god reference, overfor andre færger i og uden for Danmark,” supplerer CEO og Partner i Exilator, Jesper Steenbuch.

”En anden danske virksomhed er også med i MUPD-ordningen, ME Production, i et projekt, hvor man arbejder med sensorteknologi, der skal være med til at monitorere svovludledningen fra skibe. Noget der ligeledes spiller ind i en global problemstilling for skibsfarten,” forklarer Braat og fortsætter:

”Svovl, og partikelforurening i det hele taget, er noget vi som verdenssamfund skal tage meget alvorligt, og for skibsfart bliver der da også løbende indført globale reguleringer, fx kommer IMO (International Maritime Organisation, red) med nye svovl-reguleringer i 2020. Derfor er disse projekter, hvor dansk miljøteknologi og -forskning udvikles og promoveres i brede samarbejder både med til at gøre en forskel for folkesundheden og for den danske økonomi som fremtidige løsninger til globale eksportmarkeder,” afslutter Jenny N. Braat.

Der kan i 2019 indsendes ansøgninger inden for alle de områder som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affald, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og bæredygtige byer samt mindre støj.

Om MUDP
MUDP (Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) har åbnet for ansøgninger for 2019. Der er i alt ca. 88 mio. kr. til rådighed til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt udviklings-, test- og demonstrationsprojekter.
Deadline for fuldskala (fyrtårnsprojekter):
– frist for indsendelse af one-pager er 15. marts 2019 kl. 23.59
– ansøgningsfrist er 20. august 2019 kl. 12.00
Deadline for udvikling-, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger:
– ansøgningsfrist er 10. maj 2019, kl. 12.00
Læs mere om MUDP her.

For yderligere information om den maritime industris arbejde for forskning, udvikling og innovation:
Jenny N. Braat, adm. direktør Danske Maritime: jnb@danskemaritime.dk | 24 82 26 65