Del:

Nordisk samarbejde

De tre lande omkring Skagerrak – Sverige, Norge og Danmark – har stærke interesser i et godt maritimt miljø og repræsenterer tilsammen en grøn og højteknologisk del af den globale maritime industri. Med støtte fra EUs Interregprogram går de tre lande nu sammen i det fællesnordiske samarbejde NOVImaritim, som skal styrke indsatsen over for den internationale maritime organisation IMO og sikre større gennemslagskraft til de fælles miljøvenlige synspunkter, som regionens maritime erhverv står for.

NOVImaritim udgøres af Danske Maritime, Norsk Industri og Svenkst Marintekniskt Forum. Danske Maritime vil varetage sekretariatet for NOVImaritim.

Samarbejdet er ikke mindst relevant set i lyset af den nylige udvikling i IMOs miljøkomité, hvor man i sidste uge anbefalede at udskyde to væsentlige miljøbeskyttelseskrav. I det ene tilfælde anbefalede man, at kravet til udledning af NOx fra skibe i de særlige ECA-områder udskydes fra 2016 til 2021, i det andet tilfælde anbefalede man en lempelig overgangsordning for rensning af ballastvand.  Begge beslutninger er uheldige især for de nordiske lande, og der skal gribes kraftigt ind, hvis de uheldige anbefalinger skal omstødes.

“Samarbejdet vil være med til at øge vores muligheder for at påvirke beslutningerne i IMO”, siger adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat, og fortsætter: “Sidste uges udvikling viser en meget uheldig tendens til, at relativt lavteknologiske lande får held med at sænke barren, når vigtige maritime krav skal sættes internationalt, hvor det i virkeligheden bør være højteknologiske lande som bl.a. de nordiske, der trækker i førertrøjen og er med til at placere barren højt. Samarbejdet skal være med til at trække udviklingen i en mere hensigtsmæssig retning fremadrettet”.

En samlet indsats på områder, hvor Skagerrakregionen står stærkt, vil medvirke til at øge den teknologiske førerposition, som allerede eksisterer i de maritime miljøer i området. Det vil øge incitamentet til at investere i forskning og udvikling og sikre, at vi til stadighed udvikler nye, bedre og grønnere løsninger til søfart.