Del:

Nordjysk spotlys på maritim vækstplan den 12. marts

Med regeringens maritime vækstplan fra januar er kursen sat mod maritim vækst. Men hvad tænker de maritime virksomheder om planen, og hvordan skal den politiske opfølgning på planen gribes an? Det sætter Danske Maritime og Danske Rederier til debat med et panel af nordjyske politikere mandag den 12. marts ved et rundbordsmøde i Alfa Lavals Test & Training Centre i Aalborg – kom og vær med.

I januar fremlagde erhvervsminister Brian Mikkelsen en ambitiøs vækstplan for hele Det Blå Danmark. Målet var at løfte Danmarks største eksportklynge yderligere, og det skete på toppen af en aftale fra efteråret 2017 med regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at udvide DIS-ordningen til at omfatte hele offshore, fjerne registreringsafgiften for brugt tonnage helt samt sætte midler af til en maritim montørordning. Især det sidste vækker glæde hos dagens vært fra den maritime industri:

”For den maritime industri er det glædeligt, at vækstplanen anerkender behovet for at sikre, at danske virksomheder, der sender maritime montører ud på skibe ude i verden for at installere eller servicere udstyr, får mulighed for bedre at konkurrere på lige fod med virksomheder i andre lande med lavere skatter og lønninger. Den viden, som de maritime montører indhenter, bruges direkte i innovationen og til udvikling af nye produkter og services i Danmark. Samtidig er det positivt, at vækstplanen har et tydeligt fokus på forskning og udvikling af maritime teknologier samt udvikling af kompetencer til den maritime sektor, ” siger Lars Skytte Jørgensen, Vice President hos Alfa Laval i Aalborg, som ser frem til at være med til at debattere, hvordan der sikres den bedst mulige implementering af vækstplanen.

Programmet toppes af med en rundvisning i Alfa Lavals Test & Training Centre i det nordjyske. Men inden da byder eftermiddagen både på indlæg om vækstplanen og rig mulighed for politisk debat med fire nordjyske medlemmer af Folketinget. Både Torsten Schack Pedersen (V), Rasmus Prehn (S), Bent Bøgsted (DF) og Christina Egelund (LA) er således klar til at forholde sig til de kommende muligheder. Det glæder en anden af deltagerne på dagen:

”For Alba Tankers er der med den maritime vækstplan udsigt til, at den presserende udfordring med SKATs nyfortolkning af det såkaldte destinationsbegreb bliver håndteret. Det er en hindring for, at vi har kunnet investere yderligere og skabe nye nordjyske arbejdspladser, så det ser jeg frem til at vende med de lokalt valgte,” fortæller Henrik Holst Pedersen, adm. direktør i Alba Tankers.

Han ser også frem til, at den stærke, nordjyske maritime klynge synliggøres igen den 12. marts.

Se programmet for eftermiddagen her.

Deltagelse kræver, at du skriver til lyn@danskemaritime.dk med din tilmelding.