Del:

Nordjyske folketingspolitikere i debat om blå vækstplan – se TV2-indslag fra mødet

Ved mandagens rundbordsmøde om vækstplanen for Det Blå Danmark hos Alfa Laval i Aalborg var der en bred debat. Blandt andet blev mulighederne inden for digitalisering drøftet. Det blev fremhævet, at digitalisering og automation ikke blot handler om at gøre skibe ubemandede eller næsten ubemandede; det handler i høj grad om at optimere drift, logistik og service m.m. ligesom man kan bruge digitalisering til at afbureaukratisere fx kontrolprocesser.

Jenny N. Braat: Nabotjek i vækstplan er vigtig
Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Maritime, fremhævede, at det nabotjek, som vækstplanen peger på, er særdeles vigtigt.

”Det skal prioriteres, hvis vi skal have mulighed for at sikre de danske maritime virksomheder konkurrencedygtige vilkår, for vi har simpelthen behov for et bedre overblik,” sagde Jenny N. Braat.

V: Vi skal ikke stille os dårligere end konkurrenterne
Torsten Schack Pedersen (V) gav udtryk for, at det var relevant at kigge på de regler og rammer, vi selv har mulighed for at beslutte nationalt.

”Det drejer sig for eksempel om kontrol, så vi ikke stiller os selv dårligere end konkurrenterne,” sagde Torsten Schack Pedersen.

S: Vi må bruge vores styrke inden for udvikling og bygning af specialfartøjer, fx til autonom sejlads
Også tolkningen af udbudsreglerne blev drøftet på dagens møde. Blandt pointerne i denne debat var, at man bør blive bedre til at lave smartere udbud på offentlige skibe, så vi ikke dømmer os selv ude på forhånd ved for eksempel at fokusere ensidigt på pris.

Rasmus Prehn (S) pointerede, at Danmark bl.a. har en væsentlig rolle at spille i forhold til udvikling og produktion af mindre specialfartøjer, herunder til autonom sejlads.

DF: Vi må se på uddannelserne med branchen
Bent Bøgsted (DF) fremhævede, at det var på tide, at man fra politisk hold kiggede nærmere på uddannelsessystemet og de enkelte uddannelser, og at det var væsentligt med kvalificeret input fra erhvervet. Noget som såvel Danske Maritime som Danske Rederier erklærede sig enig i. Det blev pointeret, at det blandt andet kræver, at man stopper med at skære ned på eksempelvis erhvervsuddannelserne.

Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft – også hvis det betyder at hente medarbejdere fra andre lande i kortere eller længere perioder.

Tre fokusmøder om vækstplanen i april
Programmet for dagens møde kan ses her. De næste fokusmøder i møderækken om vækstplanen for Det Blå Danmark, som arrangeres af Danske Maritime og Danske Rederier, finder steder 9. april i Svendborg og Esbjerg og 10. april i Frederikshavn.

TV2 Nord dækkede begivenheden.         Se indslaget mandag aften kl.19.30 her.

Jenny N. Braat fra Danske Maritime siger i indslaget, at vækstplanen er vigtig, og at det især er forslag om forskning og udvikling, maritim montørordning og nabotjek, der er vigtig for værfter og den øvrige maritime industri rundt om i landet.