Hjem > Nyheder > Ny aftale om international rekruttering – beløbsgrænsen sænkes midlertidigt til 375.000 kroner
30. juni 2022

Ny aftale om international rekruttering – beløbsgrænsen sænkes midlertidigt til 375.000 kroner

Regeringen har sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en aftale om at styrke den internationale rekruttering.

De nye midlertidige tiltag skal ses i lyset af den aktuelle konjunktursituation med mangel på arbejdskraft, og parterne har besluttet at understøtte internationale rekruttering ved at nedsætte beløbsgrænsen midlertidigt til 375.000 kr. i en afgrænset periode på tre år gældende fra 1. december 2022.

Ordningen bliver etableret for at understøtte den danske økonomi i den aktuelle konjunktursituation og afhjælpe manglen på arbejdskraft i danske virksomheder. Der er bl.a. brug for arbejdskraft til at gennemføre en ambitiøs grøn omstilling, fremhæver aftaleparterne.

Aftalepartierne er enige om, at der ikke kan meddeles nye opholdstilladelser på den midlertidige ordning, hvis bruttoledigheden overstiger 3,75 pct., eller mere end 15.000 personer benytter sig af den.

Der er desuden enighed om, at en opholdstilladelse efter ordningen skal være betinget af, at arbejdstageren ikke modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, f.eks. kontanthjælp. Der er derudover enighed om, at hvis arbejdstageren begår kriminalitet i Danmark af en sådan karakter, som medfører udvisning, bortfalder arbejdstagerens opholdstilladelse efter beløbsordningen.

Med aftalen udvides fast track-ordningen, så kravet til antallet af fuldtidsansatte, som en virksomhed skal have ansat for benytte den, nedsættes fra mindst 20 til mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere. Dermed får flere virksomheder adgang til fast track-ordningen.

Virksomheder skal i forbindelse med fast track-ordningen dokumentere, at den relevante stilling har været slået op på Jobnet og EURES i mindst to uger. Dette skal ske ved at fremlægge en kopi af det relevante jobopslag.

Derudover er aftalepartierne bl.a. enige om at udvide positivlisten for personer med en videregående uddannelse og at udvide Startup Denmark-ordningen.

”Dette er en længe ventet og god nyhed. Jeg havde selvfølgelig helst set, at der var tale om en permanent ordning, men den midlertidige lavere beløbsgrænse kommer helt sikkert også den maritime industri til gode. Vi sukker efter mere arbejdskraft, og når det er umuligt at finde tilstrækkeligt mange danske medarbejdere, så er det åbenlyst nødvendigt, at vi så fleksibelt som muligt kan finde dygtige folk fra resten af verden – uanset nationalitet.

Jeg bider også mærke i, at der vil være en indsats for at få bragt sagsbehandlingstiderne hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) ned. Det er rent ud sagt på høje tid. De månedlange ventetider har udgjort et reelt problem for en stribe af vores virksomheder, så jeg håber, at vi vil se en markant forbedring på dette område.

Så alt i alt et skridt i den rigtige retning, men Danske Maritime kommer til at følge med i, om aftalen dækker behovet. For der er også sat et loft over, hvor mange der kan benytte muligheden, og vi skal sikre, at dette på tværs af brancher ikke – igen – bliver en hæmsko for vores vækstmuligheder,” siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime.

Den fulde aftale kan læses her: Aftale om styrket international rekruttering (fm.dk)

Læs mere om