Del:

Ny EU-analyse af den europæiske maritime industris styrker og udfordringer

Konsulentfirmaet BALance Technology Consulting har for Europa-Kommissionen gennemført analysen “Study on New Trends in Globalisation in Shipbuilding and Marine Supplies – Consequenses for European Industrial and Trade Policy.”

Analysen, som blev offentliggjort den 26. oktober 2017, ser den europæiske maritime industri som en del af en global forsyningskæde, den fokuserer på nationale konkurrencemæssige forhold og forsøger at identificere nye tendenser i globaliseringen og udfordringerne for for den europæiske industri og for EU’s handelspolitik. Link til analysen er her.

Analysen indeholder en række anbefalinger vedrørende forbedring af rammevilkårene for den europæiske maritime industri, jf. side 140-154. Endelig identificerer analysen en række globale aktører inden for den globale skibsbygningsværdikæde. Samlet set fremhæver undersøgelsen, at:

  • Den europæiske maritime industri (EU 28) er en førende maritim region på globalt plan bl.a. illustreret på baggrund af en samlet produktionsværdi på 112,5 mia. euro. Danmark leverer et ikke uvæsentligt bidrag til EU’s stærke position. Positionen bliver endnu mere markant, hvis Norge og Tyrkiet medregnes til EU 28-gruppen.
  • Analysen peger imidlertid også på en række svagheder, som gør sig gældende for industrien, herunder at der i dag ikke findes en klar, målrettet europæisk skibsbygningspolitik, som anlægger en integreret og samlet tilgang i lyset af den stigende internationale konkurrence. Til sammenligning med de asiatiske konkurrenter inden for skibsbygning, som har opstillet målrettede nationale skibsbygningsstrategier, virker de enkelte europæiske skibsbygningslande for små og svage til at imødegå konkurrencen fra især Asien.
  • Det er derfor afgørende, at politikkerne i de europæiske lande såvel som på EU-plan støtter op om de maritime industrier og fastholder deres konkurrencefordel bl.a. inden for højteknologisk skibsbygning, grønne og energieffektive maritime teknologier og udstyr samt levering af avancerede maritime tjenesteydelser.

Analysen anbefaler, at der på EU-plan formuleres en overordnet, holistisk og sammenhængende industristrategi, der er specielt møntet på den europæiske maritime industri – en strategi, som understøttes af sammenhængende integrerede maritime politikker såvel på EU-plan som på nationalt plan med det formål at støtte maritim industriel vækst og konkurrenceevne i Europa.