Hjem > Nyheder > Ny handelspolitisk strategi fra EU
22. februar 2021

Ny handelspolitisk strategi fra EU

Europa-Kommissionen har præsenteret sin nye handelspolitiske strategi, som bl.a. indeholder forslag til en reform af verdenshandelsorganisationen WTO.

Kommissionen understreger, at selvom EU fortsat er åben for handel med resten af verden, så vil EU i langt større omfang bruge handelspolitikken som værktøj til at tackle klimaforandringerne.

Derudover skal strategien forsvare EU’s egne interesser, beskytte miljøet og –  ikke mindst – medvirke til at sikre , at europæisk erhvervsliv opnår lige konkurrence- og handelsvilkår. Ikke mindst det sidste er et vigtigt budskab i forhold til den europæiske maritime industri, som i en årrække har oplevet unfair konkurrence og urimelige handelsvilkår internationalt.

EU’s handelspolitik skal medvirke til at sikre åben strategisk autonomi, men som SEA Europe understreger i en pressemeddelelse, så opnås dette ikke uden en stærk og konkurrencedygtig maritim industri i Europa. Den maritime industri i Europa er førende inden for kompleks skibsbygning og i udviklingen af miljø- og klimavenlige maritime teknologier og løsninger, og industrien er desuden på forkant med den maritime digitalisering. Dermed er industrien central for at opfylde EU’s ambitioner i den grønne pagt og digitaliseringsstrategierne.

Du kan læse SEA Europes pressemeddelelse her: SEA Europe Press Release on EU Trade Policy Review 19 February 2021.

Kommissionen har i øvrigt tre mål for strategien:

  1. Handelspolitikken skal understøtte genopretningen efter COVID-19 pandemien samt den grønne og digitale omstilling. Den maritime industri har været hårdt ramt under corona-pandemien på grund af nedlukninger, ordrenedgang og rejserestriktioner, og der synes tillige at være tendenser til stigende protektionisme i kølvandet på pandemien. Det er vigtigt at den nye handelspolitik understøtter den maritime industris markedsadgang globalt, og ikke mindst handelspolitikkens øgede fokus på den grønne og digitale dagsorden, kan skabe nye handels- og markedsmuligheder for den danske maritime industri.
  2. EU skal forme reglerne for den globale handel og sikre en mere bæredygtig og fair globalisering. EU bør bl.a. presse på for en reform af WTO’s regler for industrisubsidier. Reglerne, som de er indrettet i dag, ikke kan bruges i kampen mod handelsforvridende statsstøtte inden for skibsbygning og maritimt udstyr, fordi statsstøtten typisk ikke direkte tildeles i eksportøjemed, og skibe er desuden ikke en handelsvare i almindelig forstand.
  3. EU skal styrke sin kapacitet til at forfølge sine egne interesser ved bl.a. at håndhæve sine rettigheder, om nødvendigt ved at tage ensidige skridt. Det er helt centralt, at EU udvikler instrumenter, der kan sikre den maritime industri et level-playing field. Danske Maritime har i samarbejde med SEA Europe som led i arbejdet med opfølgningen på Kommissionens hvidbog om statsstøtte fra tredjelande foreslået flere modeller til nye EU handels- og konkurrenceregler, der effektivt kan dæmme op for tredjelandes unfair handels- og konkurrenceadfærd inden for skibsbygning og anden maritim industriaktivitet.

For at nå de tre mål opstiller Kommissionen seks handlingspunkter. Kommission vil:

  1. Sætte sig i spidsen for en reform af WTO.
  2. Understøtte den grønne omstilling og fremme ansvarlige og bæredygtige forsyningskæder.
  3. Understøtte den digitale omstilling og handel med tjenesteydelser.
  4. Styrke EU’s reguleringsmæssige påvirkning.
  5. Styrke EU’s partnerskaber med nabolandene, ansøgerlande og det afrikanske kontinent.
  6. Styrke EU’s fokus på implementering og håndhævelse af handelsaftaler med henblik på at sikre fælles spilleregler.

 Læs Kommissionens samlede udspil her.

 

 

 

 

Læs mere om