Del:

Ny rådgivningsmulighed for danske eksportører

Udenrigsministeriet har i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet i dag lanceret en ny rådgivningsmulighed for danske eksportvirksomheder, der skal hjælpe virksomhederne til at sikre finansiering af deres eksportforretninger. Der etableres i den forbindelse et team i København bestående af rådgivere fra både Eksportrådet og Eksportkreditfonden. Yderligere ansættes der på danske repræsentationer, som dækker syv udvalgte vækstmarkeder, finansrådgivere, der kan bistå danske virksomheder ude på eksportmarkederne.

De syv udvalgte markeder er:

  • Brasilien (dækkende Latinamerika)
  • Rusland (dækkende SNG-landene)
  • Tyrkiet
  • Thailand (dækkende Sydøstasien)
  • Sydafrika (dækkende Kenya og Sydafrika)
  • Kina
  • Polen (dækkende Østeuropa)

Adm. direktør Jenny N. Braat og projektleder Klaus Rostell fra Danske Maritime mødtes i dag med en delegation bestående af repræsentanter fra Eksportrådet, Eksportkreditfonden og finansrådgivere fra vækstmarkederne. På mødet orienterede Foreningen om den danske maritime industri, og det drøftedes, hvordan den nye ordning kunne være til gavn for Danske Maritimes medlemsvirksomheder. Jenny N. Braat: “En af de væsentligste udfordringer for den danske maritime industri i dag er at skaffe bedre adgang til finansiering af deres eksport. Vi hilser derfor initiativet velkomment og håber, at den nye rådgivningsservice kan medvirke til at lette finansieringsadgangen for Danske Maritimes medlemsvirksomheder både i Danmark og på de udvalgte vækstmarkeder”.

Læs pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet om den nye rådgivningsservice her.