Del:

Ny rapport om kvinder i den maritime branche

 

Danske Maritime og Danske Havne har i fællesskab fået udarbejdet en ny rapport for at tage pulsen på kønsfordelingen i den maritime verden. Mange virksomheder mangler arbejdskraft, men særligt kvinder kunne den maritime branche blive bedre at rekruttere, viser de nye tal i rapporten.

Analysen ser både på selve antallet af kvindelige medarbejdere og på, hvilke forhold der kan stå i vejen for søgning til branchen. Tallene viser, at der særligt inden for de rent tekniske fag stadig er relativt få kvinder i den maritime industri og på havnene.  Så der er brug for en god fælles indsats for at få flere kvinder til at søge ind på de tekniske uddannelser og videre ud i et job i den maritime branche. Derfor vil analysen nu blive fulgt op af de to organisationer, så gode idéer og erfaringer kan blive delt blandt medlemmerne.

Rapporten blev i dag præsenteret på et gå-hjem-møde, hvor den efterfølgende debat satte fokus på, hvordan man kan synliggøre branchen og komme af med fordomme, få flere unge kvinder til at vælge en teknisk uddannelse og få udbredt kendskabet til de mangfoldige jobmuligheder indenfor området.

Rapporten er udarbejdet af Damvad Analytics og kan downloades her.