Hjem > Nyheder > Ny røggas-sensor skal dokumentere skibes udledning af sodpartikler
2. marts 2021

Ny røggas-sensor skal dokumentere skibes udledning af sodpartikler

Green Instruments A/S, flere maritime aktører og Teknologisk Institut går sammen om at udvikle en ny type røggassensor, der kan måle udledningen af black carbon fra et skib i realtid. Sensoren ventes at blive et vigtigt dokumentationsværktøj for skibsfarten, der har kurs mod skrappere regler for udledning af black carbon.

Indenfor skibsfarten regnes udledning af black carbon for at være den næststørste kilde til global opvarmning efter CO2-udledningen. Problematikken har derfor stort internationalt fokus, ikke mindst i Arktis, og det forventes, at skibsfartens black carbon-udledning vil blive reguleret i løbet af få år. Her vil måleteknik til black carbon komme til at spille en væsentlig rolle for at kunne forbedre og dokumentere nye emissionsbegrænsende teknologier og alternative brændstoffer.

“I dialogen med en række aktører i branchen har vi set, at der er et ønske om et kosteffektivt værktøj, der kan dokumentere black carbon-udledninger og effekten af nye tiltag. Derfor er målet med projektet at udvikle en robust og enkel black carbon-sensor, der måler udledningen i realtid og er designet til brug på skibe. Det kan blive et centralt værktøj i skibsfartens grønne omstilling,” siger projektleder Morten Køcks, Teknologisk Institut.

Timingen er god

Projektet, der er støttet af Miljøstyrelsen, sker i samarbejde med både industripartnere og brancheorganisationer og er forankret hos Green Instruments A/S, der udvikler måleudstyr til blandt andet det maritime. Her ser man et stort behov for specialudviklet udstyr, der kan måle black carbon-udledning på skibe.

“Så vidt vi ved, er der ikke nogen robust teknologi på markedet, der kontinuerligt kan dokumentere skibenes black carbon-udledning op mod de krav, vi forventer fra IMO’s side. Samtidig mærker vi allerede nu interesse fra rederierne i at kunne opsamle kontinuerlige måledata. I takt med en kommende vedtagelse af nye regler vil det behov kun stige, også på globalt plan. Timingen er med andre ord god, og projektet her kan være med til at positionere os godt i markedet,” fortæller Poul Kodal Sørensen, Executive Technical Advisor fra Green Instruments A/S.

Måling af black carbon kan blive obligatorisk

På det maritime område stilles der i dag ingen krav til, hvor meget black carbon skibene må udlede, eller at de skal måle på det. Krav om måling kan dog på længere sigt blive obligatorisk. Målgruppen på den helt korte bane er derfor de rederier, som har en proaktiv tilgang til at måle og dokumentere black carbon-udledninger. Det gælder blandt andet krydstogtskibe, der sejler i arktiske egne, og de danske rederier, der deltager i projektet. Blandt andet vil der undervejs i projektet blive testet en tidlig version af sensoren ombord på et DFDS-skib for at opnå driftserfaring.

Projektet forløber fra primo 2021 til medio 2023 og er et samarbejde mellem Green Instruments, Teknologisk Institut, DFDS, MOL Chemical Tankers, Danske Maritime og Danske Rederier.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen.

 

Fakta om black carbon

Black carbon er en væsentlig bestanddel af fine partikler i luften og dannes ved ufuldstændig forbrænding i fx motorer og ved afbrænding af biomasse. Næst efter CO2 vurderes black carbon at være den parameter, der i forhold til skibsemissioner påvirker den globale opvarmning mest. Særligt i de arktiske egne har black carbon en væsentlig indflydelse på de accelererende klimaforandringer. Black carbon, der lægger sig på sne og is, mindsker refleksionen af solens stråler og bidrager dermed til den globale opvarmning og afsmeltning af polerne. Samtidig har black carbon betydelige sundhedsskadelige konsekvens for mennesker i form af fine partikler, der optages i luftvejene.

FN’s klimapanel IPCC har i 2018 anbefalet en reduktion af de globale black carbon-udledninger på minimum 35% (2010 til 2050) for at kunne nå målet om en maksimal temperaturstigning på 1,5°C. Da black carbon har en relativt kort levetid i atmosfæren (cirka 2 uger), regnes tiltag, der kan reducere udledningen af black carbon, for at være en effektiv metode til at begrænse klimaforandringer på kort sigt.

 

Læs mere om