Del:

Ny uddannelseskonsulent hos Danske Maritime skal være med til at sikre, at de tekniske talenter ranker ryggen

Stine Hallingskog - uddannelseskonsulent Danske Maritime

Stine Hallingskog, 39, er tiltrådt som uddannelseskonsulent hos Danske Maritime. Hendes arbejde bliver at sikre, at flere tekniske talenter i fremtiden finder vej til den maritime industri. Det kommer hun blandt andet til at gøre via projektet ’Stolthed i erhvervsuddannelserne’.

”Der er stor efterspørgsel på teknisk talent i den maritime industri. Desværre har vi i Danmark simpelthen været for dårlige til at sikre, at nok unge får en teknisk uddannelse. Det bliver vi nødt til at ændre på, og i den maritime industri ønsker vi at bidrage aktivt til denne ændring. Det gør vi blandt andet med projektet ’Stolthed i erhvervsuddannelserne’, hvor Danske Maritime i samarbejde med Nationalt Center for Erhvervspædagogik og med støtte fra Nordea-fonden skal sikre, at flere indser og tager deres tekniske talenter alvorligt og ikke mindst finder vej til den maritime industri,” forklarer Cecilie Lykkegaard, der er underdirektør i Danske Maritime, og fortsætter:

”Uddannelsesdanmark er komplekst. Men med mere end syv års undervisningserfaring har Stine Hallingskog det praktiske kendskab, som er nødvendigt for, at et projekt som ’Stolthed i erhvervsuddannelserne’ kan finde rodfæste i de unge, deres familier og i uddannelsessystemet. Vi har som land ikke råd til fortsat at lade vores tekniske talenter gå til spilde, blot fordi de unge mennesker ikke i tilstrækkelig grad kender til de mange muligheder, en teknisk uddannelse fører med sig.”

”Gymnasiet er godt. Men ikke for alle. Men her kæmper vi i dag desværre med fordomme og vanetænkning hos forældre, venner og uddannelsesvejledere, som påvirker elever til at tage det, man fejlagtigt anser som det sikre valg. Det har som underviser været svært at påvirke denne kedelige tendens til, at alle bare skal på gymnasiet, selvom en anden retning åbenlyst kan være et bedre valg for det enkelte unge menneske. Derfor ser jeg frem til med min nye stilling i Danske Maritime faktisk at kunne være med til at arbejde aktivt for en holdningsændring. Man skal med stolthed kunne træffe det uddannelsesvalg, der vil give én de største personlige succeser. Mit eget succeskriterie er helt klart, at jeg kan være med til at øge tilgangen til de tekniske uddannelser, så vi også den vej igennem kan sikre den danske maritime industris førerposition i fremtiden,” fortæller Stine Hallingskog.

Stine Hallingskog er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet og har i knap otte år arbejdet som underviser i samfundsfag og spansk på Solrød Gymnasium. Hun bor på Frederiksberg med sin mand og to børn.

 

Om Danske Maritime

Danske Maritimes medlemmer, den danske maritime industri, beskæftiger i dag 42 % af Det Blå Danmark. Foreningen har repræsenteret industrien siden 1919 og oplever i disse år stor medlemstilvækst, hvilket bevidner en industri i fortsat vækst og udvikling. Men det betyder også, at man i de kommende år står over for store udfordringer, hvis ikke talentmassen øges, så der fortsat kan rekrutteres medarbejdere i verdensklasse inden for de tekniske erhverv i Danmark.

 

For yderligere oplysninger kontakt Danske Maritime

Cecilie Lykkegaard, underdirektør Danske Maritime

E-mail: cl@danskemaritime.dk

Telefon: 31 60 85 91

 

Nicolai Eilstrup, kommunikationschef Danske Maritime

E-mail: nie@danskemaritime.dk

Telefon: 31 43 71 46