Del:

Nye principper for agil erhvervsrettet regulering kan styrke den maritime industris vækstmuligheder

 

Fra 1. juli 2018 skal erhvervsrettet regulering understøtte nye forretningsmodeller og være teknologineutral, ligesom erhvervsrettede digitale løsninger skal være brugervenlige.

De nye principper for agil erhvervsrettet regulering, som er en del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Danmarks Digitale Vækst, skal styrke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller, der skaber værdi for både virksomhederne og for samfundet.

Danmark er blandt de første lande i verden til at arbejde så systematisk med fremtidssikret regulering, og for den maritime industri kan de nye principper betyde øgede vækstmuligheder.

Principper for agil erhvervsrettet regulering samt Strategi for Danmarks digitale vækst findes på Erhvervsministeriets hjemmeside.