Del:

Nyt EU-program yder støtte til små maritime virksomheder

 

Programmet Blue Invest Grant kan støtte op til 70 % af omkostningerne ved et projekt. Med frist i slutningen af februar er det vigtigt at få taget hul på en ansøgning hurtigt, hvilket Danske Maritime kan bistå med.

Det nye støtteprogram, som EU netop har introduceret, er øremærket til den sidste fase af udviklingen af nye teknologiske løsninger. Løsningerne skal ligge indenfor:

 • CO2 reduktion
 • Cirkulær økonomi
 • Energisikkerhed
 • Tilpasninger til klimaændringer
 • mm

Teknologierne kan eksempelvis være:

 • Blå bioøkonomi
 • Vedvarende energi
 • Renere shipping
 • Ressource-effektivitet
 • Overvågning og styring af forurening
 • Energi i havne

Støttede aktiviteter er tiltag, der bringer en innovation til markedet og er nået til sidste fase i innovationsprocessen. Der kan være tale om demonstrationsprojekter, validering, design, etc.

Gennem det nye program er der mulighed for at opnå støtte på mellem 0,7-2,5 mio. euro, der kan dække op til 70% af et projekts omkostninger.

Deadline er den 27. februar 2020, og du kan finde mere information her.

Hvis din virksomheder ønsker at søge støtte, kan Danske Maritime assistere ved udarbejdelsen af en ansøgning. Kontakt business developer Niels Freese på tlf. 42 14 95 28 eller nif@danskemaritime.dk