Del:

Nyt projekt skal få elever og lærere på erhvervsuddannelserne til at rette ryggen

Underdirektør Cecilie Lykkegaard, Danske Maritime, vil have talt erhvervsuddannelserne op.

Pressemeddelelse fra NCE, Nordea-fonden og Danske Maritime:
Hvad vil faglig stolthed i erhvervsuddannelserne sige? Hvad driver de unge, når de vælger – eller ikke vælger – en erhvervsuddannelse, og hvordan kan den faglige stolthed blandt lærere og elever boostes? Det er nogle af de spørgsmål, som projektet ’Stolthed i erhvervsuddannelserne’ nu vil søge at finde svar på.

At vælge en erhvervsuddannelse betyder, at man vælger en fremtid med et bredt udvalg af karriere- og uddannelsesmuligheder, ikke mindst i den maritime industri, som beskæftiger en lang række faglærte såsom smede, elektrikere, industriteknikere og skibsmontører. Og der er al mulig grund til at være stolt af at uddanne sig til at blive en af de mange faglærte, som Danmark har brug for i de kommende år. Netop stoltheden ved at tage en faglært uddannelse vil brancheorganisationen Danske Maritime og NCE (Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole) – med Nordea-fonden i ryggen – nu slå et slag for med det nystartede projekt.

”I den maritime industri har vi længe råbt på flere dygtige faglærte. Det Blå Danmark skaber beskæftigelse til ca. 95.000 mennesker i den maritime industri, og mere end 40 pct. af dem er faglærte. Allerede nu er det svært for branchen at skaffe de faglærte, der er behov for, og desværre ser det kun ud til at gå den forkerte vej, når vi kigger i krystalkuglen. Derfor er det vigtigt, at vi skrider til handling og gør vores for, at den maritime industri kan få adgang til tilstrækkeligt med teknisk kompetente faglærte, både nu og i fremtiden. Og det kræver, at vi får talt erhvervsuddannelserne op”, siger underdirektør i brancheforeningen Danske Maritime, Cecilie Lykkegaard.

Stolthed i erhvervsuddannelserne handler om at undersøge og øge den faglige stolthed og få flere unge til at vælge en teknisk erhvervsuddannelse. Det skal i projektet ske igennem tre hovedaktiviteter: For det første igangsættes en stolthedsundersøgelse, som vil generere ny viden om faglig stolthed. For det andet arrangeres en række fagligt funderede Innovation Camps, som skaber et forum med rum til at udfolde faglig stolthed og mulighed for at studere den faglige stolthed i praksis. Projektets tredje hovedaktivitet er en oplysnings- og rekrutteringskampagne målrettet unge mennesker og de voksne, der omgiver dem – dvs. forældre, lærere og vejledere.

”Vi glæder os meget til at komme i gang med projektet, som er utroligt relevant og aktuelt. Vi skal gøre op med forestillingen om, at den eneste sikre vej videre efter grundskolen er brolagt med studenterhuer. Vi har brug for dygtige hænder og hoveder til at besætte de mange job i industrien, der kræver en teknisk erhvervsuddannelse”, siger afdelingsleder på NCE, Henrik Hjorth.

NCE og Danske Maritime udgør et stærkt hold med en lang række samarbejdspartnere hver især. Forventningen er, at projektet kan nå bredt ud og være til gavn for erhvervsskoler, elever, lærere og virksomheder i hele landet.

Som en del af en dedikeret indsats for at styrke respekten for erhvervsuddannelserne støtter Nordea-fonden projektet med 2 mio. kr. hen over de næste to år.

”Projektet skal gøre os klogere på, hvordan vi får flere elever til at strutte af faglig stolthed. En større stolthed vil helt sikkert skabe større respekt for faget og håndelaget, og det tror vi bidrager til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Fakta om partnerne i projektet:

NCE (Nationalt Center for Erhvervspædagogik) er en del af Københavns Professionshøjskole. NCE uddanner erhvervsskolelærere på Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og har omfattende erfaring med at drive udviklings-/forskningsprojekter på erhvervsuddannelsesområdet. NCE vil fungere som lead partner i projektet.

Danske Maritime er brancheorganisation for den danske maritime industri. Danske Maritime har igennem en årrække været meget engageret i uddannelses- og kompetenceområdet for at bidrage til at sikre, at virksomheder i den danske maritime industri har adgang til den arbejdskraft, de har brug for i fremtiden.

 Københavns Professionshøjskole: Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol og blev til Københavns Professionshøjskole. Vi er 2.000 medarbejdere og 20.000 studerende, og sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning

For yderligere oplysninger om projektet, kontakt:
Danske Maritime: Underdirektør Cecilie Lykkegaard, cl@danskemaritime.dk, 31 60 85 91
NCE: Afdelingsleder Henrik Hjorth, hehj@phmetropol.dk, 40 16 51 80
Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers, tw@nordeafonden.dk, 28 40 84 80