Hjem > Nyheder > Overborgmester: MAN ES’ måde at inspirere de unge på kan bruges som fyrtårn
16. september 2021

Overborgmester: MAN ES’ måde at inspirere de unge på kan bruges som fyrtårn

For to år siden startede et tæt samarbejde mellem MAN Energy Solutions, UU-København, fem folkeskoler i hovedstaden og Danske Maritime. Under overskriften Young Tech Lab åbnede virksomheden døren for de ældste elever, som over en periode skifter en række skoledage ud med virksomhedspraktik.

Målet er at gøre flere unge interesserede i en teknisk uddannelse, og et særligt element er, at det også er unge, der underviser – nemlig skiftende industriteknikerlærlinge. Derudover fortæller også andre typer medarbejdere om deres fag, og Young Tech Lab er blevet så stor en succes, at ordningen nu fortsætter på ubestemt tid. Masser af unge vil gerne på besøg, og de unge, som allerede har fået chancen, er glade for den viden og indsigt, de har fået, og har en højere tendens til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det vigtige samspil mellem skoler og virksomheder

De rigtig gode erfaringer gør indtryk på rådhuset i København og fik i dag overborgmester Lars Weiss (S) til at komme på besøg. Kommunen har en strategi for at få flere unge til at vælge en teknisk uddannelse og har siden skolereformen netop forsøgt at få gang i flere partnerskaber med erhvervslivet. Det har dog været op ad bakke, men MAN’s måde at møde de unge på bør inspirere såvel virksomheder som kommuner, mener overborgmesteren:

”Jeg tror på, at det virker, når de unge kommer ud og ser, føler og mærker, og samtidig bliver inspireret af andre unge, der har valgt at gå den vej. Det har været tungt at få gang i partnerskaber nogle steder, og der er et eksempel som dette jo rigtig godt at trække frem som et fyrtårn for at vise, at sådan her kan man gøre det – og det virker, og alle er glade for det. Og det er jo netop det, der ligger i skolereformen, og som længe har været vores ambition… At eleverne skal ud og have kontakt med de lokale virksomheder,” siger Lars Weiss.

Inspiration i øjenhøjde

Også børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) deltog i dagens besøg, og han ser både det tværgående samarbejde og involveringen af lærlinge i Young Tech Lab som vigtigt at tage ved lære af:

”Det kan noget helt særligt. De unge får lov til at møde en virksomhed meget tæt på og møder andre unge, som selv valgte uddannelse for kort tid siden og har et andet sprog, når de taler med eleverne. Så det er bare et kvalitetsløft på måden at lave praktikforløb og virksomhedssamarbejde på. Jeg synes, det er et flot eksempel på, hvordan man kan gøre det, og det er et koncept, som kan kopieres og bruges på andre områder. For vi kan jo se, at det her det virker!” siger Jesper Christensen, som også peger på, at besøg hos virksomheder bør starte allerede i de mindre klasser for at vække elevernes tekniske nysgerrighed langt tidligere end i dag.

”Hvis vi skal lykkes med dagsordenen om, at nogle flere unge skal have nogle mere nuancerede valg, og vi lige nu står i en situation, hvor alle virksomheder råber på arbejdskraft, så er der en model her, som er rigtig god at tage videre,” siger Jesper Christensen.

Brug for politisk opmærksomhed

Og netop den pointe er vigtig for Bjarne Foldager, CEO hos MAN ES, for også her mangler man hænder, og derfor er der brug for at få problemet med alt for få unge på de tekniske uddannelser endnu højere op på agendaen, mener han:

”Vi har brug for, at man både landspolitisk og i kommunerne tænker mere langsigtet og for alvor viser de unge, at det her er spændende. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi får det her skaleret op, for vi når jo kun nogle få unge, men af dem er det 30 %, der senere vælger en erhvervsuddannelse, mod normalt 5 %. Det er jo lige præcis sådan noget, vi har behov for – og det skal både politikere og virksomheder bidrage til. Også mindre virksomheder, for vi har alle noget at byde ind med, og vi skal løse udfordringen sammen,” siger Bjarne Foldager.

Virksomheder, der er interesserede i at høre mere om erfaringerne fra Young Tech Lab, er velkomne til at kontakte Danske Maritimes uddannelseskonsulent Lasse Søndergaard Winther på lsw@danskemaritime.dk.

Læs mere om