Del:

Politisk medvind til montørordning på årsmødet fra S og DF

Bjarne Laustsen fra S (tv) og Peter Skaarup  fra DF fortalte om deres ambitioner med den maritime industri og svarede på spørgsmål.

Danske Maritimes årsmødes afsluttende debat gav opbakning til bedre rammevilkår, herunder en maritim montørordning, fra S og DF. Den var blandt de ønsker, som Jenny N. Braat og en række maritime virksomheder havde fremført under årsmødet, der også bød på et forslag om ikke at handle med de, som stjæler ideer fra os.

Eftermiddagen på Danske Maritimes årsmøde den 17. april 2018 indeholdt blandt andet en politisk debat om, hvad den maritime industri har brug for, og hvad politikerne kan byde ind med. Meningen var at give svar på, hvad Danmark som nation bør gøre for at være et attraktivt land for den maritime industri.

”Hvis den danske maritime industri skal klare sig i den stigende, globale konkurrence, skal vi have ordentlige rammevilkår, og vi skal sikre, at vi har et ’level playing field’, så vi kan konkurrere på lige vilkår, ikke mindst med landene omkring os,” sagde Jenny N. Braat, der som ordstyrer holdt tråd i indlæggene på årsmødet samt i den efterfølgende politiske debat.

”Et afgørende element i arbejdet i år med at få gode rammevilkår er at få gennemført de mange gode forslag i regeringens vækstplan for Det Blå Danmark. Jeg tænker især på nabotjek, montørordning, innovation, iværksætteri samt kompetencer,” fremførte hun.

Peter Skaarup: Internationale rammevilkår og montørordning
Den afsluttende debat med to folketingspolitikere gav gode forhåbninger for Jenny N. Braats ønsker.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti fortalte, hvad han ville gøre for den maritime industri, hvis han havde 90 mandater. Han synes, at industrien i forvejen er godt tilgodeset i den vækstpakke, DF har lavet sammen med regeringen.

”Men det er ikke alt, folketinget kan bestemme selv. Jeg kunne f.eks. godt tænke sig bedre internationale rammevilkår samt skattevilkår som eksempelvis montørordningen, der jo skal gennem EU. Og så skal vi bygge og vedligeholde statens skibe her i landet når vi kan. Endelig skal vi sikre, at der kommer ny og dygtig arbejdskraft,” sagde Peter Skaarup.

Bjarne Laustsen: Montørordning, men også grøn dagsorden
Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet fulgte trop.

”Jeg er også tilhænger af en montørordning, sagde han. For det med det maritime er noget, der foregår på Fyn og i Nordjylland, ved vi alle, og der er brug for ordningen,” sagde han og bemærkede, at der nu skal lægges fælles pres på EU-Kommissionen.

”Jeg ville også sætte en grøn dagsorden for den maritime industri, for der er tusindvis af job i grøn omstilling,” sagde Bjarne Laustsen.

”Endelig skal statens udbud af skibe fremover udarbejdes, så vi kan bruge god dansk arbejdskraft og samtidig udvikle nye fartøjer. Derfor skal vi også fortsat have dygtige smede og anden faglært arbejdskraft,” nævnte han i lighed med Peter Skaarup.

Iværksættere ønsker kapital og klarhed
Blandt de, som på årsmødet var kommet med ønsker til politikerne, var Martin Winkel fra Rosenby Engineering. Han efterlyste fra statens side større klarhed om, hvordan man opnår certificeringer i de enkelte flagstater. Stefan Urup Kaplan fra Port-Safety fremhævende, at det er et stort problem for branchen at kunne skaffe kapital.

Lad os ikke købe af dem, der stjæler fra os
Kåre Groes Christiansen fra OMT sagde blandt andet, at den store udfordring er at få skabt en prototype og ikke mindst dernæst at få den skaleret.

”For det er ikke muligt at tjene penge på en prototype alene,” sagde han.

Den skal i produktion og mangfoldiggøres, og så skal man samtidig se til, at ingen stjæler ideen, som det desværre sker.

“Vi burde have politiske regler, så vi ikke køber af dem, der stjæler fra os,” sagde Kåre Groes Christiansen.