Del:

Produktivitetsvækst i top hos udstyrsindustrien

Den maritime udstyrsindustri har fem gange større produktivitetsvækst end det samlede danske erhvervsliv. Det er usædvanligt og flot, mener Danske Maritime.

En ny rapport, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet for Søfartsstyrelsen, viser, at Det Blå Danmark fortsat står stærkt.

Rapporten viser, at den maritime udstyrsindustri langt overgår de øvrige maritime brancher, når det gælder produktivitetsvækst over en periode på ti år.

I den senest opgjorte periode 2003-2013 har udstyrsindustrien en gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst på 7,8 procent. Den årlige vækst i branchen Skibsfart er 2,5 procent, hos Hjælpevirksomhed er den en procent, hos Skibsbygning er den 0,2 procent og hos Olie og Gas er den negativ med -9,7 procent. Til sammenligning er den samlede gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst for hele Danmarks erhvervsliv på 1,4 procent.

”At den maritime udstyrsindustri har en produktivitetsvækst på over fem gange mere end erhvervslivet generelt er hel usædvanligt og meget flot. Det vidner om, at vi har en maritim industri i Danmark, der formår at tilrette sin produktion, så den kan konkurrere på lige fod internationalt, selv om rammevilkår og lønniveau halter efter mange af de lande, vi konkurrerer med og sammenligner os med,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Læs rapporten ’Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2017’ på Søfartsstyrelsens hjemmeside: ’Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2017’