Del:

Regeringens erhvervsuddannelsesudspil er godt håndværk

Kilde - regeringen.dk

Danske Maritime ser positivt på, at regeringen vælger at satse markant på at styrke erhvervsuddannelsesområdet. Det er et fundament, som vi ser frem til at være med til at bygge videre på.

”Det er glædeligt, at regeringens erhvervsuddannelsesudspil i så høj grad anerkender, at der er behov for en tidlig indsats for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Vi mener derfor, det er helt rigtigt set, at der skal sættes ind allerede i folkeskolen,” konstaterer Jenny N. Braat, administrerende direktør i Danske Maritime, og fortsætter:

”I den maritime industri ser vi ind i en fremtid, hvor vi i stigende grad mangler gode folk til de mange teknisk orienterede fag, som er absolut nødvendige for erhvervets fortsatte succes og vækst.”

 

Sammen skal vi skabe faglig stolthed

Godt håndværk kræver dygtige og engagerede mennesker. Desværre oplever vi, at prestigen ikke altid følger med de for industrien vigtige opgaver, der løftes af faglærte. Og det er et stort problem, hvorfor den faglige stolthed er et vigtigt omdrejningspunkt, når erhvervsuddannelsesområdet skal styrkes. Faglig stolthed er ikke noget, man alene tilegner sig ude på arbejdspladsen. Den bliver også i høj grad skabt af samfundets syn på den, der udfører arbejdet. Og det syn anlægger vi allerede i barndommen og i de sociale fællesskaber, vi indgår i, allerede fra vi er helt unge.

Selv har Danske Maritime, i samarbejde med Nationalt Center for Erhvervspædagogik og med støtte fra Nordea-fonden, lanceret projektet ’Stolthed i erhvervsuddannelserne’, der netop arbejder med den faglige stolthed som motivationsfaktor i forhold til de tekniske erhvervsuddannelser.

”Det er opløftende, at man fra regeringens side vil gøre op med automatvalget. Unge mennesker skal have de bedste forudsætninger for at træffe et oplyst og relevant valg i forhold til uddannelse. Viden om både uddannelses-, job- og videreuddannelsesmuligheder er afgørende for at sikre, vi får flere – også blandt pigerne – til at vælge en teknisk erhvervsuddannelse.”

Danske Maritime ser også positivt på regeringens ambitioner om at nytænke 10. klasse, så den i højere grad peger i retning af erhvervsuddannelserne.

 

Ambitionerne koster

Når de unge så kommer ind på en erhvervsskole, er det vigtigt, at rammerne og undervisningen lever op til de politiske ambitioner. Derfor er det essentielt, at vi arbejder videre for at få styrket kvaliteten i undervisningen, samt at de fysiske rammer bliver tidssvarende og erhvervsrelevante.

De midler, som man har tilført EUD-området gennem de seneste år, har ikke stået mål med de besparelser, som skolerne samtidig har været underlagt. At erhvervsskoleområdet denne gang nu reelt tilført midler til en lang række helt konkrete initiativer, er derfor både tiltrængt og glædeligt.

 

 

For yderligere oplysninger

Jenny N. Braat, administrerende direktør Danske Maritime
jnb@danskemaritime.dk | +45 24 82 26 65

Nicolai Eilstrup, kommunikationschef Danske Maritime
nie@danskemaritime.dk | +45 31 43 71 46

 

 

Kilde til indlæggets billedemateriale: www.regeringen.dk