Del:

Sæt kryds i kalenderen til Danish Maritime Days

 

Velkommen til efterårets store maritime event. Igen i år glæder Danske Rederier, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen sig til at slå dørene op for Danish Maritime Days (DMD), som i år vil blive afholdt 28.-29. oktober 2020.

Det bliver to dage med et tætpakket program med alle de vigtigste maritime emner på dagsordenen.

  • ”Skibsfarten og Det Blå Danmark er inde i en rivende udvikling, og hvad enten vi taler klima, digitalisering eller innovation ligger danske rederier langt fremme i feltet. Jeg glæder mig til, at vi på Danish Maritime Days kan sætte fokus på de, der tør gå forrest, lære af hinanden og diskutere, hvordan vi fortsat kan udvikle den styrkeposition, vi har i Det Blå Danmark”, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

DMD 2020 samler maritime aktører fra ind- og udland til debatter, diskussioner og konferencer om centrale emner for den globale søfart. DMD afholdes hvert andet år, og i år er det Danske Rederier, som koordinerer begivenheden. Om kort tid vil der blive indbudt til et indledende platformsmøde, som afholdes 5. februar 2020, hvor alle med interesse i DMD 2020 kan deltage og høre mere om mulighederne for at blive en del af begivenheden.

DMD 2020 er en platform for samarbejde på tværs af branchen. Fra alle typer maritime leverandører over rederier til investorer, havne, myndigheder, forsknings- og undervisningsaktører og meningsdannere.

  • ”Med DMD 2020 sætter vi rammen for, at en lang række aktører kan samles til arrangementer af forskellig karakter og diskutere, hvor branchen er på vej hen. Og ligesom tidligere vil der være plads til såvel de brede som de mere snævre arrangementer. Danske Maritime har tidligere afholdt den velbesøgte Danish Maritime Technology Conference i forbindelse med DMD, og også i år ser Danske Maritime frem til at afholde denne konference i samarbejde med vores medlemsvirksomheder”, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime.

Udover Danish Maritime Technology Conference har partnerne bag DMD 2020 flere arrangementer på tegnebrættet – både hver for sig og i fællesskab. Igen i år kommer Danish Maritime Days til at byde på en virtuel platform, hvor alle arrangementer annonceres og koordineres. Desuden kan sekretariatet hjælpe med at formidle information om de respektive arrangementer via diverse kommunikationskanaler. Ved DMD 2018 blev der gennemført mere end 50 forskellige begivenheder med deltagere fra over 30 lande samt deltagelse af det danske kongehus.

  • ”Vi glæder os til, at Det Blå Danmark endnu en gang står sammen om at skabe nogle dage, der summer af maritimt liv. Den maritime branche er vigtig for Danmark og på flere områder førende i verden. Det vil vi fra myndighedernes side rigtig gerne understøtte. Både fordi det er godt for udviklingen i Danmark at få vist vores erhvervsmæssige formåen frem, men også fordi det er vigtigt for det aftryk, som søfarten sætter i verden – såvel klima- og miljømæssigt som på anden vis”, siger Andreas Nordseth, Søfartsstyrelsens direktør.

Klik her for info om tidligere års events.