Samarbejdsaftale med Vinderstrategi for medlemmer af Danske Maritime

Danske Maritime og Vinderstrategi A/S har indgået en samarbejdsaftale om virksomhedsstrategi, hvor foreningens medlemmer tilbydes fordelagtige ydelser og vilkår på deres strategi- og bestyrelsesarbejde.

Medlemmerne tilbydes:

  • Rådgivning og sparring omkring det strategiske arbejde i medlemsvirksomheden på såvel bestyrelses-, direktions- og ledelsesniveau og FAQ. Det individuelle møde udøves af Vinderstrategi A/S og varer ca. 2-3 timer. Læs mere
  • VindervirksomhedsTjek som er et webbaseret værktøj, der danner basis for, en hypotese omkring det strategiske arbejde virksomheden har foran sig. Læs mere
  • StrategiTjek som er et webbaseret værktøj, der sætter fingeren på de umiddelbare strategiske punkter der skal tages fat i. Læs mere
  • BestyrelsesTjek som er en webbaseret kvalitativ tilstandsanalyse, som har til formål at undersøge den professionelle bestyrelses virke og foretage en vurdering af niveau, retning og hastighed for bestyrelses virke som værdiskaber. Læs mere

Vinderstrategi A/S er et strategihus, der leverer målrettede strategier gennem strategisk rådgivning og sparring i samarbejde virksomhedsledelsen. Deres mission er at yde en unik strategisk sparring på direkti-ons- og bestyrelsesniveau, herunder udfordre, diskutere, facilitere og inspirere til vindervirksomheders strategi.

Læs mere om Vinderstrategi A/S, deres ydelser og referenceudtalelser på www.vinderstrategi.dk.

Se hele samarbejdsaftalen under ”Samarbejdsaftaletilbud til medlemmerne”. Kræver login.