Del:

Scrubbere – brug for flere nuancer i debatten end blot for og imod

Der er opstået en del bekymring om brugen af open loop-skrubbere, også kaldet åbne scrubbere, som nogle havne vil begrænse brugen af.

Danskproducerede skrubbere kan leveres som både åbne og lukkede. Skrubbere giver ikke blot kontrol med svovludledning, men også med andre partikler, der ellers ville ryge ud gennem skorstenene på alverdens skibe.

Desværre efterlader debatten det indtryk, at der ikke er taget hensyn til udledninger fra scrubbere. Det er der dog. Faktisk er der allerede i dag vedtaget grænseværdier i den maritime organisation, IMO, der varetager reguleringer på globalt plan.

Scrubbere giver en renere luft end brug af lavsvovlholdig olie, der er alternativet på nuværende tidspunkt. Derfor kan vi ikke bare droppe skrubbere. Det vil være katastrofalt for miljøet. Vi må selvfølgelig sikre at udledninger ikke gør skade. Men som Miljø- og Fødevareminister, Jacob Elleman-Jensen, siger til ShippingWatch, så er det en sag af international karakter, som bør håndteres i IMO, siger Danske Maritimes administrerende direktør, Jenny N. Braat.

Ligeledes er de aktuelle bekymringer bragt op i IMO så sent som i denne uge, hvor Danske Maritime repræsenterer den europæiske maritime industri. Her er der fremlagt undersøgelser fra flere sider, der gengiver erfaringer fra nogle af de skrubbere, der allerede er installeret.

De undersøgelser vi har set, er dog for meget få skibe eller meget begrænsede områder. En konsolideret indsamling af data er derfor nødvendig, men kan næppe finansieres af IMO. Det optimale ville være, hvis EU finansierede en undersøgelse, der gennemføres i IMO-regi, så den kan gælde hele verden, forklarer Jenny N. Braat.

Når vi indfører nye miljøkrav, så er det utroligt vigtigt, at vi sørger for ikke at straffe dem, der tager de ofte meget dyre tidlige investeringer i ny teknologi. Hvis vi ikke sørger for, at lovgivningen giver incitamenter til være first mover, så går udviklingen af miljøteknologi og morgendagens løsninger i stå. Det er der slet ikke nogen, der er tjent med. Derfor skal vi være meget forsigtige med bare at presse de rederier, der allerede nu, i god tro, har investeret i åbne scrubbere til at få dem bygget om til lukkede. Hvis vi gør det, risikerer vi, at de ikke vil gå foran konkurrenterne med fremtidig miljøteknologiske landvinder, afslutter Braat.