Del:

SEA Europe ønsker støtte til den maritime industri

2. april 2020

Den europæiske brancheorganisation SEA Europe har den 1. april 2020 offentliggjort en erklæring om covid-19-udbruddet og den europæiske maritime industris situation. SEA Europe opfordrer til en hurtig, massiv indsats både på EU-niveau og i medlemsstaterne for at sikre den europæiske maritime industris fremtid.

Den europæiske industri er for øjeblikket hårdt ramt med nedlukning af produktion, hjemsendelse af personale, mangel på ordrer samt leverance- og likviditetsudfordringer. Krisen inden for industrien risikerer desuden at trække ud – bl.a. fordi der forventes en betydelig nedgang i efterspørgslen efter nye krydstogtskibe og fartøjer til brug i offshore sektoren, samtidig med at industrien forventes at få vanskeligere vilkår fremover på eksportmarkederne i Asien.

Den europæiske maritime industri er en nøglesektor i omstillingen af den europæiske økonomi til klimaneutralitet og til at være digitalt førende. Hvis der ikke iværksættes sektorspecifikke politiske tiltag og finansieringspakker, risikerer Europa at miste sin yderst vigtige maritime industri. Samtidig risikerer vi at blive afhængige af særligt de asiatiske skibsbygningsnationer i forhold til udvikling og levering af digitale samt grønne og klimavenlige maritime produkter, teknologier og løsninger. Dette skal afværges, og kræver politiske tiltag hurtigst muligt, fastslår SEA Europe.

Du kan læse SEA Europes erklæring her.