Del:

SEA Europe opfordrer Europa-Kommissionen til at vedtage ny sektorstrategi for at styrke den europæiske maritime industri

 

SEA Europe har den 22. oktober 2019 offentliggjort et oplæg til en ny strategi for den maritime industri i Europa – White Paper: ”Maritime Technology in Europe: A Strategic Solution Provider for Major Societal Challenges”.

Oplægget redegør for SEA Europes vision for den europæiske maritime industri i 2030 og derefter. Visionen hviler på syv søjler og indeholder samtidig fire hovedbudskaber. Hovedbudskab nr. 1: Den maritime industri er strategisk vigtig for Europa og bør af EU anses som sådan. Ifølge hovedbudskab nr. 2 bør EU formulere en ny, sektorspecifik strategi for den europæiske maritime industri, der er i stand til at give svar på industriens udfordringer og skabe de rette rammevilkår for industrien. Hovedbudskab nr. 3: Europa-Kommissionen bør sikre Europas fortsatte lederskab med hensyn til at udvikle og bygge komplekse skibstyper samt at udvikle og producere maritimt udstyr og højteknologiske maritime løsninger, der er af høj kvalitet, og som både gavner miljø, klima og den maritime sikkerhed. Ifølge hovedbudskab nr. 4 bør den europæiske maritime industris synlighed styrkes politisk ved enten at oprette en europæisk maritim koordinator funktion eller ved at etablere en selvstændig tjenestegren i Kommissionen, som koordinerer alle politikker og retsakter, der har indflydelse på den maritime industri.

Under hver af de syv søjler er der opstillet en række konkrete forslag til initiativer, herunder bl.a. forslag om at skabe de nødvendige rammevilkår, der kan sikre industrien et tilstrækkeligt level playing field globalt, forslag om at forbedre adgang til såvel finansiering som til markederne i tredjelande samt forslag om at anerkende den maritime industris vigtige samfundsøkonomiske og -strategiske rolle i forhold til at løse fremtidige udfordringer vedr. f.eks. klimaforandringerne.

Pressemeddelelsen og selve oplægget kan læses via følgende link:
SEA Europe Press Release
SEA Europe White Paper

Eventuelle spørgsmål til oplægget kan rettes til Danske Maritimes internationale chef Klaus Rostell enten via e-mail: kro@danskemaritime.dk eller telefonisk: + 45 42 14 95 22.