Del:

SEA Europe – ballastvandsystemer er uundvigelige for beskyttelsen af verdenshavene

SEA Europe støtter op om udvikling, implementering og retrofitting af ballastvandsystemer ombord på skibe.  Ballastvandsystemer er uundvigelige, når det handler om at beskytte verdenshavene. På trods af IMO’s beslutning om at udsætte ballastvandkonventionen understreger SEA Europe, at teknologierne bør udvikles og implementeres nu – ikke senere. På konferencen ”Our Oceans” på Malta den 6. oktober 2017 cementerede SEA Europe industriens urokkelige engagement til forsat at udvikle teknologierne for ballastvandsystemer.

Læs hele pressemedelelsen fra SEA Europe