Del:

Seks maritime råd til det nye folketing

Som repræsentant for en af Danmarks største eksportsektorer – den maritime industri – har Danske Maritime set meget frem til den kommende folketingssæson. Vi spiller som branche en vigtig rolle i grøn omstilling på verdensplan, men skal vi bevare vores styrkeposition, kræver det vedholdende opbakning fra Folketinget. 

Der hviler mange øjne på skibsfarten verden over, og vi ved, at der er meget store gevinster ved at skubbe skibsfarten i en mere klima- og miljørigtig retning. De danske maritime virksomheder er blandt de dygtigste og mest specialiserede i verden, der er danskdesignet udstyr ombord på så godt som alle skibe i hele verden, og Det Blå Danmark står for knap en fjerdedel af Danmarks samlede eksport af varer og tjenester.

Men branchen bliver pustet tungt i nakken af udenlandske konkurrenter, og derfor er der brug for en stærk dansk position – også rent politisk, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

  • Efter et valg kommer der altid mange nye dygtige kræfter ind på den politiske scene, og både ordførerskaber og ministerposter skifter. Vi vil gerne bidrage med den nyeste viden på området. De maritime virksomheder er 2½ gange så innovative som den øvrige danske industri, og vi har allerede mange af de tekniske løsninger, som kan sikre, at vi når i mål med de ambitiøse klimamålsætninger – også på verdensplan. Men at klare sig i den globale konkurrence kommer ikke af sig selv. Der er brug for en effektiv og gennemtænkt politisk opbakning, siger Jenny Braat.

Derfor benytter Danske Maritime åbningsdagen til at komme med seks maritime råd til det nye folketing. Danmark er den 7. største maritime industri i verden målt på produktionsværdi for eksport. Skal vi stå lige så stærkt i fremtiden, er der blandt andet brug for:

  1. Flere unge på tekniske uddannelser, et fokus på også at tiltrække kvinder til håndværksfagene og på at synliggøre mulighederne i Det Blå Danmark.
  2. Mere maritim forskning, hvor vi værner om vores styrkepositioner og skaber tættere samarbejder mellem universiteterne og virksomhederne.
  3. Vedholdende fokus på udfordringer med rekruttering – i hele landet. Branchen er i vækst, men der mangler hænder.
  4. Bedre offentlige udbud med høj kvalitet samt både grøn og social ansvarlighed som pejlemærke – fremfor prisen alene.
  5. En dedikeret ordning for danske maritime virksomheder på verdensmarkedet, som understøtter deres mulighed for innovation og giver en god synergi mellem erfaringer hentet på skibe i drift og dansk forskning og udvikling.
  6. En stærk stemme i EU for at modarbejde andre landes protektionistiske tiltag.

Danske Maritime ser frem til en god dialog om den maritime industris fremtid og ønsker det nye folketing god arbejdslyst i den kommende folketingssæson.