Servitization-projekt i Blue INNOship

Danske Maritime bliver bindeled til projekt om Servitization under Blue INNOship, som gennemføres sammen med CBS.

Foruden at lægge hus til Blue INNOship-sekretariatet og at have observatørstatus i gruppen af kernepartnere, vil Danske Maritime bidrage i projektet ’Servitization – Creating the market by understanding performance, price, cost, contracts and financing’.

Projektet startede 1. april 2015 og løber til udgangen af 2018. Det gennemføres af Danske Maritime og Copenhagen Business School (CBS) med støtte fra Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond samt en privat fond.

Projektet ligger i naturlig forlængelse af en række tidligere og snarligt afsluttede projekter (det tidligere PROTEUS-projekt, retrofitting-projektet og finansieringsprojektet). Sigtet med projektet er at fremme løbende produkt- og forretningsudvikling inden for den maritime industri i almindelighed og blandt danske maritime industrivirksomheder i særdeleshed. Det sker ved at tage hånd om nogle af de primære udfordringer i implementeringen af servitization i praksis. Konkret ses der på udformning og indgåelse af servicekontrakter, prissætning på servicer og servicekontrakter, profitabilitet ift. skalering af servicer og forecasting, samt finansieringsmulighederne.

Ud over at bidrage med tekniske input vil Danske Maritime indtage en rolle som bindeled til industrien både før, under og efter projektet, og bl.a. sikre at projektet bevarer sit fokus på det forretningsmæssige og anvendeligheden af de enkelte aktiviteter i praksis hos industrivirksomhederne.

Danske Maritime forventer inden længe at indkalde til et første møde omkring projektet. Fokus for mødet vil være at definere specifikke temaer for de kommende seminarer og workshops, som projektet er organiseret omkring.

Information om projektet kan fås hos Tor Hjorth-Falsted på thf@danskemaritime.dk