Del:

Ses vi til Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde?

 

I morgen, lørdag den 24. august, går det løs i Korsør, når Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde byder på en masse spændende maritime debatter.

Danske Maritime deltager i to debatter i år. Den ene handler om uddannelse og rekruttering til de maritime erhverv, hvor omdrejningspunktet er, hvordan vi tiltrækker unge mennesker til maritimt relevante uddannelser og til en karriere i de maritime erhverv. I debatten, som finder sted på Flådestationen kl. 10.30, deltager:

 • Torben Mikkelsen, chef for Marinestaben, kontreadmiral
 • Jeppe Carstensen, forstander, Marstal Navigationsskole
 • Lars Ahrendtsen, forretningschef, Fyns Maritime Klynge
 • Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder, Færgesekretariatet
 • Vibeke Toft Müller, akademichef, Zealand
 • Joachim Juel Vædele, forstander, Den sejlende højskole
 • Cecilie Lykkegaard, Underdirektør, Danske Maritime
 • Asser Amdisen, direktør, Georg Stage (ordstyrer)

Danske Maritime er også med, når eftermiddagen byder på en debat om maritim teknologi. Her bliver mulighederne i ny maritim teknologi debatteret af følgende paneldeltagere:

 • Michael Prehn, underdirektør, Danske Maritime
 • Asbjørn Overgaard Christiansen, fung. direktør og innovationschef, Danske Rederier
 • Per Hesselbjerg, kommandør, Flådestation Korsør
 • Mads Skovsgaard Rasmussen, forretningsudvikler, Fyns Maritime Klynge
 • Ole Philipsen, formand, Dansk Metal Maritime afd.
 • Mikkel Hansen, CEO, Maritime Development Center (ordstyrer)

 

Klik her for at se det fulde program.

Klik her for at læse programmagasinet.