Del:

ShippingLab skal give et løft til innovationen i Det Blå Danmark

Det nyoprettede partnerskab ShippingLab inviterer til workshops i marts og april, hvor alle dele af de maritime erhverv skal rulle ærmerne op for at gøre vækstplanens ambitioner konkrete.

Regeringens maritime vækstplan indeholder en bred vifte af tiltag, som skal styrke dansk søfart og hele den maritime klynge. Et af midlerne er innovationspartnerskabet Shippinglab, som er etableret af en række interessenter fra Det Blå Danmark.

Visionen for ShippingLab er at gøre partnerskabet til drivkraften for fremtidens innovative søfart, så organisationen faciliterer og løfter innovations projekter i fællesskab mellem flere parter.

ShippingLab vil derfor i løbet af foråret afholde en række workshops, som skal afdække mulighederne for projektsamarbejder mellem Det Blå Danmarks mange aktører og definere en portefølje af konkrete projekter. Efterfølgende vil projekterne indgå i en samlet ansøgning til Innovationsfonden. Temaerne, som skal diskuteres på forårets workshops er blandt andet digitalisering, nedbringelse af CO2-emissioner, autonomi, skibes effektivitet, marine teknologi og logistik.

”Der er lagt op til nogle yderst interessante workshops, hvor der vil være højt til loftet. Samtidigt vil det være en unik mulighed for deltagerne til at identificere mulige samarbejdspartnere. Det er nu vi skal lægge grundsten til det fremtidige arbejde mod vækstplanens mål om at udvikle Danmark til et globalt maritimt kraftcenter,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier.

Jenny N. Braat: Gang i innovationen
Adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat har også høje forventninger til ShippingLab.

”ShippingLab tager fat på nogle af de største udfordringer som de maritime erhverv står overfor. Det er utroligt vigtigt med bred opbakning til projektet, så vi får mest muligt ud af denne indsats. Det sætter gang i innovationen, når der arbejdes på tværs, så vi inddrager flere perspektiver og finder løsninger, der har en bred relevans,” siger hun. ”

Fakta om ShippingLab:
Foreløbigt har mere end 30 organisationer sluttet op om ShippingLab, herunder Alfa Laval, MAN D&T, Maersk og Søfartsstyrelsen. Rune Hahn Kristensen er projektleder og varetager koordinering mellem de forskellige projektforslag. Styregruppen, der er interim, består af Danske Maritime, Danske Rederier, Dansk Metal, Søfartsstyrelsen, DTU, CBS og Force Technology. Den Danske Maritime Fond står bag finansieringen.

De planlagte workshops afholdes tre forskellige steder i landet – den 6. marts 2018 på Lindø, den 13. marts på DTU og den 5. april hos Alfa Laval i Aalborg og er for alle interessenter i Det Blå Danmark samt andre, der har projekter, der kan bidrage til målsætningen.

Et detaljeret program for workshopperne kan findes her: http://shippinglab.dk/

Tilmelding er nødvendig – og kan foregå via samme link.