Del:

Singapores ambassadør i Danmark mødtes med Danske Maritime

Singapores ambassadør besøger Danske Maritime

Danske Maritime holdt torsdag den 3. januar 2019 møde med Singapores ambassadør i Danmark, Karan S. Thakral.

På mødet med ambassadør Karan S. Thakral drøftedes mulighederne for at styrke den danske maritime industris tilstedeværelse i Singapore – en tilstedeværelse, som samtidig understøtter den maritime industriaktivitet i Danmark. Disse muligheder vil nu blive undersøgt nærmere bl.a. via kontakt til Danske Maritimes medlemsvirksomheder og en fortsat positiv dialog med ambassadøren og Singapores udenrigsministerium.

Singapore – en vigtig maritim hub
Singapore er en meget vigtig maritim hub i Sydøstasien, og flere danske maritimes virksomheder er tilstede i ø-staten, der ligeledes er hjemsted for værfter, rederier og andre maritime virksomheder fra hele verden. Desuden har ø-staten en af verdens absolut største og vigtigste havne.

Mange ligheder mellem vores lande
Singapore og Danmark har meget til fælles. Begge er små åbne økonomier, som er meget afhængige af international handel. Et stort fokus på innovation og udvikling af de nyeste og mest effektive maritime teknologier og løsninger, er i den forbindelse et vigtigt fællestræk. Og både Danmark og Singapore ser den maritime sektor som væsentlig for vækst, beskæftigelse og eksportindtjening.

Der arbejdes også i begge nationer løbende med at forbedre forholdene for de maritime erhverv. Blandt andet har man i Singapore de seneste år arbejdet målrettet på at tiltrække yderligere maritim erhvervsaktivitet ved hjælp af offentlige støtteprogrammer.