Del:

Der skal mere strøm på skibsfarten

Der er fulde huse til dagens konference om landstrøm til skibsfarten, som i dag afholdes på Christiansborg. I takt med den stigende krydstogtturisme, er behovet for at få flere skibe koblet på grøn strøm i byerne vokset markant. De meget store skibe tegner sig for en stor mængde luftforurening, når de ligger til kaj og ofte i mange timer kører i tomgang, og der er bred enighed om, at miljørigtige tilkoblingsmuligheder er vejen frem.

Men hvordan gøres det rentabelt og attraktivt at etablere landstrømsanlæg og – ikke mindst – at benytte dem? Det bliver i dag debatteret indgående, fordi en række faktorer står i vejen for et grønnere energiforbrug. Selv om strømanlæg af denne type har eksisteret i over tyve år, er det stadig meget forskelligt, hvilke tilslutningsmuligheder der findes i de enkelte havne, og konkurrencehensyn spiller en stor rolle i den forbindelse, siger Michael Prehn, underdirektør hos Danske Maritime:

  • Vi ved, at landstrøm til skibe kan gøre en stor positiv forskel for lokal forurening med både støj og røg, og at grøn strøm bidrager til klimaforbedringer. Men når havnene konkurrerer med hinanden om at tiltrække krydstogtturisme, så kan det være en klar fordel netop ikke at stille krav til rederierne om, at de er tvunget til at benytte landstrøm. Strømmen koster mere, end hvis motorerne kører, og derfor er det nødt til at være et generelt krav i alle havne, så det ikke bare kan fravælges, siger Michael Prehn.

Danske Maritime har mange medlemmer, der arbejder med miljø- og klimavenlig teknologi, men som rundt i verden støder på politisk skabte hindringer af flere slags.

  • Der mangler for eksempel en rød tråd i de skatter og afgifter, de enkelte lande har på de forskellige energikilder. Nu har vi fået en fælles standard på selve anlæggene, men hvis man ikke politisk gør det attraktivt at benytte dem, så er vi lige vidt. På et tidspunkt kommer EU med stor sandsynlighed til at tvinge havnene til at tilbyde det. Det kan vi ligeså godt komme i forkøbet, både i Danmark og i resten af verden. Nogle rederier og havne har aktivt valgt at gå den grønne vej, men andre dukker sig, og det skal vi væk fra, siger Michael Prehn.

Derfor bakker Danske Maritime om initiativer, som kan bidrage til at indføre grøn landstrøm over en bred kam. Teknologierne er til rådighed allerede, så det helt afgørende er politisk understøttelse.

  • Langt hovedparten af havnene er jo offentligt ejede, og hvis vi skal have rederierne til at satse på landstrøm, så er det både afgørende, at den er tilgængelig i alle havne, og at det samtidig er et krav at benytte den. Ellers er incitamenterne simpelthen for små, siger Michael Prehn.

Formålet med dagens konference er samtidig at styrke de tværgående samarbejder, ikke mindst i Europa, og bag arrangementet står Danske Maritime, Den Danske Maritime Fond, Energifonden, Det Økologiske Råd, Climate Works, Miljø- og Fødevareministeriet, Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg i fællesskab. Socialdemokratiets miljøordfører, Mette Gjerskov, er dagens vært, og betonede i sin indledning også regeringens opmærksomhed på netop dette område.