Hjem > Nyheder > Søby Værft og FLEX-FEB sammen om at udvikle verdens første fleksible miljøpram
27. oktober 2020

Søby Værft og FLEX-FEB sammen om at udvikle verdens første fleksible miljøpram

Karrebæksminde - September 2019. Tang og ålegræs ophobes på stranden.

Miljøstyrelsen har bevilget støtte til udvikling og bygning af verdens første fleksible miljøpram.

En fleksibel miljøpram kan i én arbejdsgang opsamle olieblandet vand, filtrere olien fra, lede det rensede vand tilbage i havet og opbevare olien, til den kan pumpes over i et tankanlæg og genanvendes. Med denne teknologi vil der ikke længere være behov for særlige miljøskibe.

Prammens dybgang øges ikke, når den fyldes med olie, så prammen er særlig anvendelig på lægt vand, hvor bekæmpelse af olieforurening er den største udfordring.

Foto: Agefotostock/Alamy Stock Photo Nordspanien – December 2002 Soldater renser strande efter stor olieforurening fra tankskibet Prestige.

Olieulykker ude på havet ender næsten altid med en større miljøtrussel mod kysterne. Det var tilfældet i Danmark ved Grønsundulykken i år 2001, ved det store olieudslip fra tankskibet Prestige ud for Nordspaniens kyst i år 2002, og senest i juli 2020 ved ulykken med et grundstødt japansk skib ud for Mauritius, hvor olieudslippet ramte verdens tredjestørste koralrev og truede hele områdets økosystem.

En fleksibel miljøpram er meget enkel i sin konstruktion og kan derfor indsættes lokalt af frivillige uden anvendelse af særlige miljøskibe og er derfor navnlig anvendelig, når kyster er truet af olieforurening. Prammen kan også anvendes præventivt, eksempelvis ved Ship-To-Ship-operationer i Aalbæk Bugt for hurtigt at kunne bekæmpe olieforureningen ved kilden.

Prammen er fleksibel, og den kan derfor også opsamle tang, ålegræs og plastikaffald. Tang på badestrande er et voksende problem både globalt og i Danmark. Flere danske kystkommuner og virksomheder har derfor vist interesse i projektet, da der er både miljømæssige og kommercielle fordele ved at opsamle tang og ålegræs, inden det rammer stranden og begynder at rådne.

Projektet med udvikling og bygning af den fleksible miljøpram vil blive gennemført i samarbejde mellem Søby Værft A/S og start-up virksomheden FLEX-FEB ApS.

Læs mere om