Statsbesøg i Indonesien styrker dansk maritim industri

Under det netop overståede statsbesøg blev der indgået en maritim samarbejdsaftale mellem Danmark og Indonesien og etableret en arbejdsgruppe, der skal åbne nye døre for danske maritime industrivirksomheder.

Indonesien er et stort ø-rige og samtidig strategisk placeret i det Sydkinesiske Hav mellem Det Indiske Ocean og Stillehavet. Indonesien har derfor længe haft en ambition om at blive en global maritim stormagt.
Det danske statsbesøg i Indonesien den 21.-24. oktober var en oplagt mulighed for at fremvise, hvorledes dansk maritimt knowhow og kompetencer vil kunne bistå Indonesien i at realisere denne vision.
Det maritime spor under statsbesøget indeholdt både et besøg i Jakarta havn den 22. oktober, et maritimt seminar den 22. oktober, bl.a. med deltagelse af prinsgemalen og udenrigsministeren, en maritim rundbordsdiskussion den 23. oktober, et uformelt maritimt forretningsmøde den 23. oktober samt et besøg på skibsværftet PT PAL Indonesia i Surabaya den 24. oktober.

Etableret maritimt forum

Under det maritime seminar den 22. oktober underskrev udenrigsminister Kristian Jensen og den indonesiske minister med ansvar for koordination af maritime spørgsmål en skriftlig samarbejdsaftale inden for det maritime område. Aftalen omfatter bl.a. et styrket samarbejde inden for grøn maritim teknologi og skibsbygning. Det øgede samarbejde vil skulle udmøntes dels via dialog og møder, både på myndigheds- og på virksomhedsniveau, dels via deltagelse i fælles maritime projekter. Som led i aftalen vil der blive nedsat et bilateralt maritimt forum med den indonesiske viceudenrigsminister og Søfartsstyrelsens direktør i spidsen. Dette forum vil skulle fremme og koordinere de forskellige maritime aktiviteter og samarbejder.

Danske Maritime med til at søsætte arbejdsgruppe

Danske Maritimes adm. direktør Jenny N. Braat var oplægsholder og ordstyrer under rundbordsmødet den 23. oktober, sammen med den indonesiske koordinerende minister for det maritime område dr. Ridwan Djamaluddin. På mødet drøftedes bl.a., hvordan såvel dansk maritim teknologi og knowhow som danske udstyrsproducenters produkter og service kunne spille ind i forhold til bestræbelser på at sikre en mere energieffektiv, sikker og miljøvenlig skibsfart i Indonesien. Man drøftede desuden, hvordan man fra dansk side kunne bidrage til udbygningen af den indonesiske maritime infrastruktur. Desuden drøftedes, hvordan dansk teknologi og knowhow kunne bidrage til at styrke indonesisk kystovervågning samt håndhævelse er Indonesiens territoriale integritet.

Det blev konkluderet af de to ordstyrere, at man ville nedsætte en arbejdsgruppe. Forslaget vandt bred tilslutning.
”Som en del af denne gruppeskal der arbejdes på at få en indonesisk delegation til Danmark snarest muligt i det nye år, så vi mere præcist får kortlagt, hvilke kompetencer der efterspørges,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Undersøger øget samarbejde.

Lørdag den 24. oktober rejste en dansk erhvervsdelegation anført af H.K.H. Prinsgemalen til Surabaya for bl.a. at besøge det indonesiske skibsværft PT PAL Indonesia, som er det største skibsværft i regionen. En række danske maritime udstyrsproducenter er allerede leverandører til værftet, og besøget var en god mulighed for yderligere at få udbygget de kommercielle relationer til værftet. Danske Maritime aftalte med både værftsledelse og de statslige ejere at undersøge muligheder for at styrke samarbejdet med danske maritime virksomheder og værftet inden for flere forskellige danske styrke områder. Der vil formentlig allerede i december være videre drøftelse i denne forbindelse.