Del:

Test & Traning Center med unikke muligheder

Den 15. januar slog Alfa Laval dørene op for sit nye Test & Traning Center i Aalborg.

180 gæster fra Danmark og udlandet var med, da der blev trykket på startknappen for den ni-cylindrede skibsmotor på 2 megawatt, som fremover skal være grundlaget for koncernens udvikling af maritim miljøteknologi.

Alfa Lavals Test & Training Center muliggør en yderst effektiv kombination af ressourcer, ekspertise og adgang 24 timer i døgnet alle årets dage. I hjertet af det nye anlæg står den høje scrubber, som renser udstødningsgassen for svovloxider (SOx). Alfa Laval er allerede blandt de førende i verden, når det kommer til reduktion af SOx, og anlægget i Aalborg skal medvirke til at fastholde og forøge Alfa Lavals teknologiske og markedsmæssige forspring på dette område.

Fra 2015 træder der nye miljøregler i kraft, som drastisk reducerer den mængde af svovloxider (SOx), som skibene må udlede i meget store dele af verdens kystnære farvande, og fra 2016 kommer der sandsynligvis også skrappe begrænsninger på udledningen af nitrogenoxider (NOx). Det nye testcenter giver Alfa Laval en unik mulighed for kontinuerligt at udvikle bedre og mere raffinerede løsninger til at imødekomme sådanne og andre fremtidige krav.

Det nye Test & Training Center er et tydeligt eksempel på, at danske maritime leverandører gør en ihærdig og aktiv indsats for fortsat at være blandt de førende i verden inden for miljø- og klimavenlige maritime løsninger. For sådanne virksomheder er det afgørende, at de beslutninger og krav, der vedtages i IMO, også ratificeres og implementeres som forventet. Hvis der modsat opstår en forventning om, at IMO-krav udskydes, også efter de er vedtaget, vil det udgøre seriøse problemer for de virksomheder, som ønsker at forske og udvikle inden for nye grønne teknologier.