Del:

Danske Maritime til møde med Kinas ambassadør i Danmark

Danske Maritime til møde med den kinesiske ambassadør i Danmark

Danske Maritime holdt i dag et godt og konstruktivt møde med repræsentanter fra Kinas ambassade i Danmark. Den kinesiske ambassade var repræsenteret ved ambassadør Deng Ying samt ambassadesekretærene Li Han og Guan Weii.

Kina er en af verdens største skibsbygningsnationer og derfor et af de vigtigste markeder for den danske maritime industri. Mange danske virksomheder er da også fysisk tilstede i Kina og har tæt kontakt til de store kinesiske værfter og de rederier, der får bygget deres skibe i Kina.

Mødet med den kinesiske ambassade bekræftede de allerede tætte samarbejdsbånd mellem Danmark og Kina på det maritime område. Samarbejdet er bl.a. baseret på et MoU (fælles forståelse) om grøn skibsbygning, som er underskrevet af den danske og den kinesiske regering, samt en række industrisamarbejdsaftaler indgået mellem Danske Maritime og Shipbuilding Informationcenter of China (SICC), herunder bl.a. en aftale om samarbejde om teknologier og løsninger til rensning af ballastvand.

Udover den tætte dialog og samarbejde mellem Danske Maritime og SICC har Danmark et maritimt myndighedssamarbejde med Kina, som medvirker til at understøtte relationerne mellem den danske og den kinesiske skibsbygningsindustri.

Samarbejdet mellem Danmark og Kina forventes udbygget betydeligt i løbet af de kommende år på grund af den hastige udvikling af nye og flere maritime miljø- og klimavenlige teknologier og løsninger, digitalisering, samt udvikling af teknologier og løsninger inden for autonom skibsfart.

Kombinationen af Kina som en af verdens største skibsfartsnationer og en dansk maritim industri, som er på forkant i udviklingen af produkter, teknologier og løsninger, der kan imødekomme udfordringerne med både at skabe en mere miljø- og klimavenlig skibsfart og samtidig få bragt erhvervet ind i den nye digitale tidsalder forventes at skabe yderligere synergier til gavn for fremtidens verdensflåde.