Del:

Tilskud til innovation – få et overblik over deadlines

 

Byder foråret på søsætning af nye innovations- og udviklingsprojekter i jeres virksomhed? Så er der god grund til at undersøge, hvilke muligheder, der aktuelt er, for at søge støtte.

Regeringens prioritering af indsatsen for klimaforbedringer ses nu i statens tilskudsordninger, hvor bevillingerne for de kommende år er øget.

De første deadlines er nu annonceret for Innovationsfonden, Energistyrelsens EUDP og Miljøstyrelsens MUDP. For Innovationsfonden og EUDP forventes de næste deadlines i august.

Her kan du få et overblik over projekter og deadlines:

Innovationsfonden, Grand Solutions
Deadline: 27. februar 2020
Større satsninger på Forskning & Udvikling i projekter over 2-5 år. Gerne samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. Blandt emnerne er ”Klima- og miljøvenlig transport” og ”Alternative brændstoffer”.
Mere information: Klik her

Energistyrelsen, EUDP (Energi Udvikling og Demonstrationsprogram)
Deadline: 6. marts 202
Tilskud til udvikling og demonstration af nye energiløsninger, herunder brint og ammoniak.
Mere information: Klik her

Miljøstyrelsen, MUDP (Miljø udvikling og Demonstrationsprogram)
Deadline: 30. april (forventet)
Også Miljøstyrelsen har en tilskudsordning for projekter, der udviklinger og tester nye teknologier bl.a. inden for begrænsningen af global opvarmning og luftforurening fra skibe.
Mere information: Klik her

Den Danske Maritime Fond
Den Danske Maritime Fond har de næste deadlines 24. januar og 24. april. Tilskuddene fordeles til innovation hos producenter, værfter og rederier.
Mere information: klik her

Få assistance hos Danske Maritime
Niels Freese støtter medlemmernes udarbejdelse af ansøgninger og er parat til at besvare spørgsmål.
nif@danskemaritime.dk
Tlf. 42 14 95 28